Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2007

Att våga visa vad man kan

Så kallade digitala portföljer möjliggör för elever att dokumentera sina kunskaper och färdigheter med en rad olika uttrycksformer och media. De kan bland annat gestalta sin läsutveckling med ljudfiler, de kan visa olika färdigheter med videoklipp, de kan skanna in bilder och texter och de kan göra länkar till olika arbeten. Men är det bara innehållet som är meningsbärande i elevernas portföljer eller har portföljen i sig betydelse för hur eleverna väljer att gestalta sina kunskaper och färdigheter?

Det övergripande syftet med doktorsavhandlingen ’Jag vågar visa vad jag kan’ – Om meningsskapande med digitala portföljer, med vilken Maria Hurtig disputerar den 26 oktober, är att beskriva och analysera elevers meningsskapande i arbetet med digitala portföljer i grundskolans årskurs två till sex. Forskningsfrågorna syftar till att förstå hur elevers meningsskapande sker i arbetet med digitala portföljer, vad eleverna erbjuds och vad som görs tillgängligt för ett meningsskapande samt hur elever skapar mening med uttrycksformer och medier.

– Jag har studerat elever när de tillsammans med en pedagog arbetar med sina digitala portföljer. I studien deltar nio elever i två olika skolor och under tre år har jag gjort återkommande besök i skolorna, säger Maria Hurtig.

– Fokus har jag haft på de handlingar som elever och pedagoger utför när de sitter tillsammans vid datorn dels för att lägga in olika arbeten i portföljen, dels för att bedöma elevernas respektive arbeten. I studien är elevernas och pedagogernas användning av informationsteknik och deras interaktion, både verbal och i form av gester, fokus i analysen. För att studera dessa situationer har jag i huvudsak använt videokameror för att dokumentera elevernas arbete.

Resultaten visar bland annat att elevers meningsskapande i arbetet med digitala portföljer handlar om att bli en del av det sammanhang som utgör portföljarbetet på respektive skola. Det innebär att eleverna lär sig bemästra de begrepp, verktyg och rutiner som finns i själva portföljarbetet. Pedagogernas vägledning, portföljernas struktur och elevernas tillgång till portföljerna har betydelse för elevernas möjlighet att skapa mening i arbetet.

– Eleverna utvecklar en förmåga att hantera informationsteknik och självreflektion. De utvecklar också själva arbetet med portföljerna i samband med att de skapar mening både med innehållet och med formen. Samtidigt visar resultaten att både elever och pedagoger måste utveckla nya begrepp och rutiner när de utformar portföljerna, säger Maria Hurtig.

Upplysningar: Maria Hurtig, tel. 070-233 39 00, maria.hurtig@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera