Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2007

Patientvänligare tryckmätning vid vattenskalle

Att mäta trycket i hjärnan hos patienter med hydrocefalus (vattenskalle) via en nål i ryggmärgskanalen ger god mätprecision. De neurokirurgiska ingrepp som nu praktiseras för att mäta trycket kan därmed undvikas, visar Niklas Lenfeldt i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 2 november.

Niklas Lenfeldts studier visar att det tryck som finns i hjärnan hos patienter med hydrocefalus kan mätas med god precision via en nål i ryggmärgskanalen. Detta innebär att neurokirurgiska ingrepp i skallen för att mäta trycket direkt i hjärnan inte längre är nödvändiga. Indirekta tryckmätningar via ryggmärgskanalen kan ersätta dessa. Har har även visat att långtidsmätningar av tryckvågor direkt i hjärnan kan ersättas med mätningar via ryggmärgskanalen som tar betydligt kortare tid. Resultaten är mycket viktiga eftersom mätning av tryck och tryckvågor i hjärnan är centrala metoder för att hitta de patienter som kan botas från sjukdomen, samt att förstå hur sjukdomen uppstår.

I avhandlingen visas även att nervcellerna i hjärnan hos hydrocefaluspatienter skadas av sjukdomen, vilket delvis kan förklara patienternas symptom. Resultaten tyder på att sannolikheten för att en patient ska kunna botas ökar ju mindre skadan på nervcellerna är. Det innebär att det är viktigt att hitta patienterna tidigt, innan sjukdomen orsakat obotliga skador för att de skall kunna botas. Samtidigt pekar resultaten på vikten av att intensifiera den forskning som syftar till att förklara varför nervcellerna skadas.

Den sista studien i avhandlingen visar att det framförallt är områden i hjärnan som sysslar med planering av motoriska rörelser som förbättrar sin funktion då patienter botas. Detta resultat stödjer befintliga teorier om vilka delar av hjärnan som sjukdomen drabbar, men understryker vikten av ytterligare forskning som klarlägger varför och hur dessa delar drabbas. Resultaten kan på sikt få stor relevans för hur man hittar de patienter som kan botas från sjukdomen.

Cirka 5% av alla äldre människor med demens lider av hydrocefalus, även kallat vattenskalle. Sjukdomen orsakas av att det finns för mycket vätska i hjärnan, vilket påverkar dess funktion. Symptomen liknar både Alzheimer och Parkinson och kan vara mycket handikappande. Till skillnad från Alzheimer och Parkinson kan hydrocefalus botas genom att en plastslang opereras in i hjärnan och dränerar överflödig vätska. Med en ökad andel äldre i befolkningen kommer fler att drabbas, och ökad kunskap om sjukdomens bakgrund samt förbättrade metoder för diagnos är nödvändiga för att förbättra vårdkvaliteten för framtida patienter.

Fredagen den 2 november försvarar Niklas Lenfeldt, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi, sin avhandling med titeln The search for reversibility of Idiopathic normal pressure hydrocephalus. Aspects on intracranial pressure measurements and advanced MRI techniques in combination with CSF volume alteration. Svensk titel: Idiopatisk normaltryckshydrocefalus. Aspekter på tryckmätningar samt MR-undersökningar i kombination med vätskedränage från hjärnan.
Disputationen äger rum kl 10.15 i sal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska. Fakultetsopponen är Professor John D. Pickard, Department of Clinical Neurosciences, Neurosurgery Unit and Wolfson Brain Imaging Centre, University of Cambridge, England.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Niklas Lenfeldt på telefon 070-609 66 87 eller e-post niklas.lenfeldt@neuro.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera