Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2007

Arbetsfördelning i hemmet sällan på tapeten

För många svenska par krävs en noggrann planering för att få vardagen att fungera. Men fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet diskuteras inte så ofta, något som kan återskapa traditionella könsroller. Björn Halleröd och Charlott Nyman, Umeå universitet, är medförfattare till en ny bok om vårt vardagsliv och pengars inflytande på förhållanden.

Boken “Modern Couples Sharing Money, Sharing Life” är ett resultat av en femårig studie gjord av sociologer i Sverige, Spanien och USA. I undersökningen intervjuades par om hur deras dagar ser ut när båda arbetar, och vilken roll pengar spelar i deras förhållande.

Det visade sig att många svenska par måste planera tiden noggrant för att hinna med att utföra olika vardagssysslor, såsom städa, tvätta och göra olika inköp. Något som förvånar bokens författare är att män och kvinnor sällan förhandlar om arbetsfördelningen i hemmet. “Det har bara blivit så” är en vanlig förklaring till att man ofta faller in i traditionella könsroller. Denna uppdelning är något som båda könen känner ambivalens inför. Samtidigt som man gärna vill ha en mer jämlik fördelning, värdesätts traditionella beteenden – kvinnor får uppskattning och bekräftelse av att göra traditionellt kvinnliga sysslor och män röner motsvarande belöning genom att gör det som män förväntas göra.

I studien ingick också frågor om vilken betydelse tillgång på och fördelning av pengar har för förhållandet. Det visade sig att pengar ofta förknippas med starka känslor. Egenhändigt intjänade pengar kopplas ofta ihop med en känsla av oberoende – pengarna kan spenderas utan att någon förväntar sig ytterligare mottjänster. Att ta emot pengar från en förälder eller en partner upplevs däremot som mer problematiskt, eftersom pengarna skapar beroendeförhållanden och ofta är förknippade med mer eller mindre tydliga krav på mottjänster.

Enligt bokens författare skapar pengar alltså både beroende och oberoende i förhållanden. Det finns dock en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Det är kvinnor som bekymrar sig över sitt oberoende, sällan män. Forskarna fann exempel där kvinnor accepterar att ha mindre tillgång till pengar för att behålla sitt oberoende. Så det faktum att kvinnan har mindre pengar än mannen är i några fall ett pris som hon är beredd att betala för att bli mer jämställda.

De resultat som redovisas i studien är mer eller mindre specifika för de tre inblandade länderna. De svenska paren skiljer framförallt ut sig från de övriga genom att betona individens frihet och oberoende på ett tydligt sätt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:

Björn Halleröd,
sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 56 52,
e-post: Bjorn.Hallerod@soc.umu.se

Charlott Nyman,
sociologiska institutionen,
Umeå universitet
tel: 090-786 60 07,
e-post: Charlott.Nyman@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera