Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2007

Angelägen forskning inom utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen, med medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, har sedan starten i början av 2001 utvecklats i både kvalitet, bredd och djup.

Med bäring på lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning bedrivs forskning inom de flesta vetenskapsområden på ett stort antal universitet och högskolor.

37 projekt beviljade

Vetenskapsrådet fördelar cirka 40 nya miljoner kronor till totalt 37 projekt, nätverk, forskarskola och forskarassistenter för forskning inom det utbildningsvetenskapliga området med start 2008. Siffran för hela treårsperioden är drygt 100 miljoner.

Tre exempel på projekt som i år tilldelats medel är:

• Specialpedagogiska stödåtgärder i grundskolan: omfattning, former och effekter

• Testet under lupp – konstruktion av läsförståelse i internationella undersökningar

• Lärarkompetens och ekonomiska resurser: bestämning och betydelse för pedagogiska resultat


Två nätverk har beviljats forskningsbidrag, det ena är ett nätverk för forskning specialpedagogik och det andra ett för läsförståelse och läsförmåga. Bidrag till nätverk avser stöd för forskare verksamma vid olika lärosäten i syfte att stärka forskningen genom ökat samarbete.

En nationell forskarskola inrättas med inriktning mot yngre barns lärande och administreras från Malmö högskola.

Viktiga tjänster för unga forskare

En extra satsning görs på unga forskare då kommittén beviljat sex anställningar som forskarassistent med följande inriktningar: utbildning och intelligens, skolsegregation, vad matematiklärare ska kunna, metaforer som redskap i barns lärande av naturvetenskap, estetiska lärprocesser samt den statliga skolinspektionen: centraliserad resultatstyrning möter en decentraliserad skola.

– Kommittén tar, säger kommitténs huvudsekreterare Ulf P. Lundgren, ett stort ansvar för att det skall finnas karriärvägar inom området utbildningsvetenskap.

Sammanlagt 16 lärosäten har erhållit forskningsmedel. Flest beviljade ansökningar fick Göteborgs universitet. Knappt 12 procent av de totala ansökningarna i årets ansökningsomgång får stöd.

-Som en investering i framtiden bör forskning inom utbildningsvetenskap stärkas och ges möjlighet att utvecklas. Utbildningsvetenskap ligger till grund för utbildningssektorns förändring och förbättring som i sin tur kan borga för ekonomisk tillväxt, utveckling och fördjupat medborgarskap, säger Ulf P. Lundgren.

Mer och utförligare statistik finns på www.vr.se

Beviljade ansökningar inom alla stödformer finns också tillgängliga i Vetenskapsrådets projektdatabas,

http://vrproj.vr.se

Kontaktinformation
Professor Ulf P Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén, tel. 08-546 44 184, mob. 0703-419 720.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera