Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2007

Veteproduktionen i Kina påverkas av klimatförändringar

Kina är världens största veteproducent, och under de senaste femtio åren har mängden vete ökat i takt med den tekniska utvecklingen. Men nu riskerar veteproduktionen att minska både på grund av förändringar i klimatet och i markanvändningen, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Elisabeth Simelton, doktorand i geografi, har studerat hur klimatet förändrats från 1950-talet och framåt i Shaanxiprovinsen i norra Kina. Hennes resultat visar att klimatet under de senaste 50 åren haft en negativ effekt på veteproduktionen, vilket bland annat beror på temperaturökning och minskad nederbörd.

Klimatets betydelse för veteodlingen i Kina har ökat under det senaste decenniet jämfört med andra faktorer som också påverkar odlingen, som till exempel den tekniska utvecklingen. I de centrala delarna i provinsen, med halvtorrt klimat, har klimatförändringarna skapat problem för veteodlarna. Temperaturen och antalet soltimmar ökar, samtidigt som det regnat mindre och markvattenreservoarerna inte räckt till. Växtsäsongen har därför blivit förkortad, och avkastningen har blivit mindre.

Samtidigt har andra områden inom provinsen fått ett mer gynnsamt klimat för just veteodling. Flera faktorer har till exempel gjort att risken för uttorkning minskat i de norra och södra delarna av Shaanxiprovinsen.

I avhandlingen presenteras exempel på hur olika former av markvård kan dämpa klimatförändringarnas negativa inverkan på odlingen, dels genom så kallad mulching (täckning) av vetehalm och dels genom trädplantering. Dessa metoder kan dessutom användas av bönder som vill ägna sig åt ekologisk odling.

Kontaktinformation
För mer information
Elisabeth Simelton
Institutionen för geovetenskaper
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 1960, 0704-133193
E-post: elisabet@gvc.gu.se

Handledare: Professor Deliang Chen, 031-786 4813, deliang@gvc.gu.se , Dr Madelene Ostwald, 031-786 2809, madelene@gvc.gu.se

Disputationen äger rum: Fredagen den 2 november kl 10.00 i stora hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg.

Avhandlingen har titeln: Klimat- och mänsklig påverkan på veteproduktion och markanvändning i Lössplatåområdet, Kina

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera