Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2007

Världsledande stålforskare i unikt europeiskt samarbete

Världsledande forskare från Luleå tekniska universitet och Universitetet i Kassel går samman och bildar ett internationellt forskningscentrum för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från bilindustrin på lätta, miljövänliga och höghållfasta stålkomponenter.

Högpresterande stål används idag i växande utsträckning av bilindustrin. Det är konsumenternas krav som bidrar till den ökande efterfrågan på lätta och starka komponenter som möjliggör tillverkning av säkra bilar som är skonsamma mot miljön.

I dagsläget är det ledande företag som Gestamp Hardtech med tillverkning i Luleå och USA och Tyskland samt fordonsföretag som Volkswagen AG i Kassel, Tyskland, som efterfrågar forskarkompetens inom området högpresterande stål. Utvecklingen av komponenter av presshärdat stål startade vid Luleå tekniska universitet för 30 år sedan och universitetet och företag som Gestamp Hardtech har sedan dess haft en världsledande position inom området.

Vid Universitetet i Kassel, den andra ledande parten inom området högpresterande stål, utvecklas idag nya tekniker för varmformning och härdning. Samarbetet mellan de båda universiteten innebär att världens ledande forskare inom området högpresterande stål koncentrerar sin samlade kompetens för att driva på utvecklingen av framtidens stålprodukter.

– Det här är ett område med en extremt stark tillväxt, säger professor Mats Oldenburg, professor och chef för kompetenscentrat Centrum för högpresterande stål vid Luleå tekniska universitet. Samarbetet med Kassel innebär att vi nu kan skapa en europeisk plattform för nya forskningssatsningar där vi tillsammans med företagen kan driva på utvecklingen av ny teknologi som bidrar till miljövänligare och säkrare bilar. Vi får också en stark koppling till den europeiska marknaden och till Tyskland med flera nya aktörer och intressenter.

Den strategiska alliansen etableras som forskningscentret Swedish-German Centre of Excellence for Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel (CHS2).

Den första planerade aktiviteten är en internationell konferens inom området som organiseras gemensamt av Luleå tekniska universitet och Universitet i Kassel. Konferensen1st International Conference on Hot Sheet Forming of High-Performance Steel, CHS2 2008 kommer att hållas 22-24 oktober, 2008 i Kassel, Tyskland. Nästa konferens i serien kommer att hållas i Luleå.

Upplysningar: Professor Mats Oldenburg, tel. 0920-49 17 52, 070-311 75 56, mats.oldenburg@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera