Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2007

Skola i Afghanistan – också för flickor?

Det är en myt att inga afghanska flickor gick i skolan under "talibantiden" men det är en lika stor myt att alla flickor nu har återvänt till skolan, säger Amir Mansory och Pia Karlsson, båda verksamma vid Avdelningen för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, men boende i Kabul respektive Gnesta. Tillsammans lägger de inom kort fram en doktorsavhandling med titeln An Afghan Dilemma: Education, Gender and Globalisation in an Islamic Context.

Avhandlingen baseras på två studier i två afghanska byar och grundar sig på observationer av skolmiljöer samt intervjuer med föräldrar, elever, lärare, mullor, byäldste, mfl. Den tar upp vilka motiv och förväntningar som knyts till utbildning i de två olika skolorna – den islamiska och den “västerländska” – samt vilka faktorer som fortfarande är hinder för flickors skolgång. Studien diskuterar också hur det traditionella afghanska samhället hanterar mötet med globaliseringen.

Den islamiska principen om vars och ens skyldighet och ansvar att skaffa kunskap – att gå i skolan – gäller för både pojkar och flickor och hävdades av alla bybor, unga som gamla. Dock anses det viktigt att flickor, framför allt när de uppnått puberteten, undervisas av kvinnliga lärare. Men bristen på kvinnliga lärare är mycket stor särskilt på landsbygden där de flesta människor bor. Konflikten mellan den islamiska principen att skaffa utbildning, farz, och kravet på kvinnliga lärare (som inte finns) orsakade ytterligare ett dilemma.

– I Afghanistan finns två slags utbildningar som barnen kan ta del av, berättar Pia Karlsson. Den ena är en motsvarighet till vår grundskola och den andra ger utbildning om islam och båda utbildningarna är lika eftertraktade. Men att välja mellan dessa skolformer innebär ofta en konflikt, ett dilemma, för både föräldrar och elever, fortsätter Pia Karlsson.

Flickor är också i praktiken fortfarande utestängda från islamisk utbildning utöver den basala kunskap som alla barn får i moskéskolan. Detta faktum har inte rönt lika stor uppmärksamhet eller upprördhet internationellt.

– Vad gäller flickors fortsatta skolgång kan hoppet ligga i den nytolkning av farz som pågår, berättar Amir Mansory. Från att enbart ha gällt islamisk utbildning gäller den nu all slags utbildning. Från att huvudsakligen ha gällt enbart pojkar kommer den sannolikt att omfatta även flickors rätt till skolgång. I den nytolkningen kan lösningen på flickors skolgång i Afghanistan finnas.

– Ännu ett dilemma är på väg att uppstå i valet mellan islam och modernisering, fortsätter Pia Karlsson. Trots att ingen någonsin hört ordet globalisering var många oroade av dess följder, t.ex konsumism, sekularisering och individualism, företeeelser som man ansåg stå i skarp kontrast till de islamiska värden man vill upprätthålla. Fattigdomen är svår och de många åren av krig har gjort att folk desperat längtar efter fred och säkerhet och ett bättre materiellt liv. Men, frågar man sig, och hänvisar till ett mer än tusen år gammalt ordstäv: går islam att förena med pengar?

Avhandlingens titel: An Afghan Dilemma: Education, Gender and Globalisation in an Islamic Context.
Disputationen äger rum den 2 november, kl 13.00 i Wallenbergsalen, Juristernas Hus, Stockholms universitet. Opponent är professor David Stephens, School of Education, University of Brighton, England.

Kontaktinformation
Pia Karlsson, Pedagogiska institutionen, avdelningen för internationell pedagogik, Stockholms universitet. mobil: 070 791 43 37, epost: karlssonpia@telia.com.

Amir Mansory, Pedagogiska institutionen, avdelningen för internationell pedagogik, Stockholms universitet. mobil: 073 7046992/ +93799 309814. epost: amirmansory@hotmail.com.

För bild:
08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera