25 oktober 2007

Ny rapport ute Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-talFörfattare Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén

Är staten vän eller fiende? Den frågan har vållat åtskillig debatt i Sverige under senare år. Välfärdsstatens “folkhemspolitik” har omvärderats och man har talat om den sociala ingenjörskonstens ambition att “lägga livet tillrätta” för medborgaren. I en nyutkommen antologi från Institutet för Framtidsstudier skärskådas argumenten.

Staten är ingen entydig “aktör”, framhåller författarna. Rimligare är att beskriva staten som en arena där vissa handlingsalternativ uppmuntras på bekostnad av andra – men där den enskilde i de flesta fall också har ett handlingsutrymme. I boken diskuteras individens ofta spänningsfyllda förhållande till kollektiv och samhälle, och hur en “minoritet” som de homosexuella har utmanat samhällets tolkningsföreträde.

Författarna är historiker och utgår från konkreta exempel under svenskt 1900-tal.

Innehållsförteckning:

Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historiebeskrivning
Urban Lundberg och Mattias Tydén
Staten som vän eller fiende? Om engelsk och svensk liberalism
Marika Hedin
Från varianter till avvikelser. RFSU och homosexualiteten 1933-1944.
Jens Rydström
Medicinska äktenskapshinder. Om rashygienens etablering i svensk politik under 1910-talet.
Mattias Tydén
Steriliseringar vid svenska sinnesslöanstalter åren 1947-1958
Urban Lundberg
Piska och morot. HBT mellan stat och folkrörelse 1944-2007
Jens Rydström


För ytterligare information, vänligen kontakta Mattias Tydén
Tel 08-402 12 00 (vx)
___________________________________________________
Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal, nr 8 i skriftserien Framtidens samhälle
Rapporten kostar 150 kr exkl. porto
och kan beställas via info@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta Mattias Tydén
Tel 08-402 12 00 (vx)

Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera