Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2007

Miljövänlighet prioriteras lågt vid byte av värmesystem

Valet av värmesystem är viktigt för att minska oljeberoende och utsläpp av växthusgaser. Det är dock den enskilde husägaren som beslutar om installation av ett nytt värmesystem i det egna huset, beslut som i sig påverkar spridningstakten av nya system i stort. Och miljövänlighet prioriteras lågt när beslutet tas. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

nnovationer som främjar energieffektivitet och hållbar användning av bioresurser är viktiga för att minska oljeberoendet och utsläpp av växthusgaser. I avhandlingen analyseras spridningen av flervåninghus i trä och värmesystem med träpellets i Sverige.

Två enkätundersökningar har genomförts. Den första under 2004 då 1500 enkäter skickades till slumpmässigt utvalda villaägare över hela landet. Gruppen använde alla typer av värmesystem. Under 2005 skickades 700 enkäter till villaägare i Östersund med direktverkande el. Dessa fick under 2006 en ny enkät för att studera hur spridningen påverkades av ett nationellt investeringsbidrag för konvertering och en marknadsföringskampanj för fjärrvärme av energibolaget Jämtkraft.

Undersökningen visade att 80 % av dem som svarade inte hade några planer på att byta värmesystem. De faktorer som betydde mest vid val av nytt värmesystem var ekonomi, driftsäkerhet och inomhusluftens kvalitét. Efter införandet av ett statligt konverteringsbidrag och efter kampanjen för fjärrvärme bestämde sig 78 % av dem som fick erbjudandet att gå över till fjärrvärme. Det visar att villaägare kan påverkas så att de byter till miljömässigt bättre uppvärmningssystem.

Krushna Mahapatra disputerar den 30 oktober i Östersund med avhandlingen “Diffusion of Innovative Domestic Heating Systems and Multi-storey Wood-framed Buildings in Sweden”. Ämnet är ekoteknik och miljövetenskap.

Kontaktinformation
Krushna Mahapatra, 063-16 59 31, 070-335 92 39, krushna.mahapatra@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera