Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2007

GU samarbetar om nytt miljöekonomiskt institut i Kina

I samarbete med Göteborgs universitet har ett nytt forskningsinstitut för miljöekonomi startat vid Pekings universitet. Institutet invigs på plats i Kina den 29 oktober av Sveriges näringsminister Maud Olofsson.

Institutets främsta forskningsområden rör skogsreformer och miljöekonomiska styrmedel kring klimatförändringar. Inför OS 2008 ska man studera effektiva sätt att förbättra luftkvaliteten i Peking.

Det kinesiska institutet är ett av sex miljöekonomiska forskningscenter inom det så kallade Environment for Development initiative (EfD) som samarbetar med Göteborgs universitet med stöd av Sidas särskilda miljösatsning.

Institutet i Peking kommer att heta Institute of Environment and Economy (IEE), School of Environmental Sciences and Engineering, Peking University. Institutet får ett Sidastöd på cirka 5 miljoner kronor under en treårsperiod. Forskarna vid IEE fokuserar på miljöekonomisk analys och politisk rådgivning kring miljöpolitik i Kina. Det nya institutet leds av professorerna Jintao Xu och Shiqiu Zhang.

Studien av hur man så kostnadseffektivt som möjligt kan nå en luftförbättring i Peking inför OS 2008 görs tillsammans med den amerikanske miljöekonomen och forskaren Alan Krupnick, verksam vid institutet Resources for the Future i Washington. Alan Krupnick har under lång tid studerat välfärdseffekter av urbana luftföroreningar och hälsoproblem i asiatiska städer.

I samband med invigningen av centret presenterar Thomas Sterner, professor vid Göteborgs universitet och en av initiativtagarna till EfD, sin bok Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. Boken har nyligen översatts till kinesiska.
– Kina är ju det största och mest snabbväxande landet på jorden. Med sådan tillväxttakt är det givet att landet också har stora miljöproblem och stor effekt på den globala miljön. Därför är det viktigt att vi genom EfD-centret bidrar i den mån vi kan till att hantera problemen, säger Thomas Sterner.

– Kina har fattat många kloka beslut för att försöka minska miljöpåverkan, likväl är problemen mycket stora. Jag hoppas att min bok kan bidra med kunskap om hur marknadsekonomiska styrmedel ofta kan uppnå större miljöeffekt till lägre kostnad för samhället än traditionella regleringar.

Det övergripande målet för forskningsnätverket Environment for Development, EfD, är minskad fattigdom och hållbar utveckling i utvecklingsländer genom ökad tillämpning av miljöekonomi i beslutsprocesser på olika nivåer. För att nå dit satsar EfD på att bygga upp kapacitet vid befintliga universitet/akademiska institutioner vad gäller miljöekonomisk forskning, utbildning och rådgivning.

Förutom i Kina finns EfD-center i Costa Rica (för Centralamerika), Etiopien, Kenya, Sydafrika och Tanzania. Initiativtagare till EfD är professor Thomas Sterner och docent Gunnar Köhlin, båda vid Enheten för miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborg Universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
professor Thomas Sterner (nås enklast senast den 26 okt): 031-786 13 77; thomas.sterner@economics.gu.se

Docent Gunnar Köhlin (nås enklast senast den 26 okt): 031-786 44 26; 0705-35 05 08 gunnar.kohlin@economics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera