Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2007

Unik mätutrustning för utveckling av elenergieffektivare mekaniska massaprocesser

Två nya och unika mätutrustningar har tagits fram vid Mittuniversitetet. Mätutrustningen väntas få betydelse vid utveckling av elenergisnålare processer för tillverkning av mekanisk massa som främst används till tidnings- och magasinpapper. Det framkommer i en avhandling vid Mittuniversitetet

– En mer elenergieffektiv produktion skulle gynna alla. Skogsindustrin är viktig för Sveriges ekonomi och är dessutom en stor elkonsument. Om vi kan hitta nya sätt att spara el skulle det därför gynna både industri, konsumenter och miljö, säger Birgitta Svensson.

Mekaniska massor används huvudsakligen för tillverkning av tidnings- och magasinpapper. Framställningen är effektiv då över 95 % av trädet tas tillvara. Men för själva massaframställningen krävs mycket elenergi när träflis sönderdelas i stora raffinörer, kvarnar. Där friläggs fibrerna och vidarebearbetas så att de blir lämpliga för tillverkning av papper.

Bearbetningen i raffinörer sker mycket snabbt och intensivt i små malspalter i en trycksatt ångatmosfär. Standardmetoder kan därför inte användas för att mäta hur ved- och fibermaterialet reagerar på behandlingen inuti raffinören. Den nya mätutrustningen används för att få mer kunskap kring betydelsen av friktion och vedmaterialets styvhet under raffinering vid olika ångtemperaturer. Studiens resultat antyder också hur tillverkningsprocesserna förändras när olika vedmaterial används.

Birgitta Svensson är uppväxt i Revsund i Jämtland och läste naturvetenskaplig linje på Palmcrantzskolan i Östersund. Efter gymnasiet studerade hon Teknisk Fysik vid Luleå tekniska universitet. Den 26 oktober disputerar Birgitta i Sundsvall i ämnet Kemiteknik med inriktning mot mekanisk massateknik med avhandlingen “Frictional studies and high strain rate testing of wood under refining conditions”.

Kontaktinformation
Birgitta Svensson, 060-14 88 97 eller 070-627 3314. E-post: Birgitta.Svensson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera