Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2007

Beslut om forskningsstöd inom humaniora och samhällsvetenskap: Stenhård konkurrens om 87 nya forskningsmiljoner

Årets beslut om vilka forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som får stöd från Vetenskapsrådet är nu fattat. Totalt sökte ca 1300 forskare stöd men bara var tionde ansökan, 131 stycken, beviljades.

– Vi hade utan vidare kunnat stödja minst dubbelt så många projekt av hög vetenskaplig kvalitet om pengarna funnits, säger huvudsekreterare Arne Jarrick.

Forskare från hela Sverige har sedan i april arbetat med att sålla fram de allra bästa ansökningarna. Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap fattade på grundval av detta arbete den 17 oktober beslut om vilka ansökningar om projektbidrag och bidrag till anställningar som forskarassistent vid universitet och högskolor man vill stödja. 91 projektbidrag och 20 bidrag till anställningar som forskningsassistent beviljades. I år har könsfördelningen bland de beviljade varit jämn i relation till hur kvinnor och män fördelade sig bland de sökande.

– Det är slående många bland våra topprankade bidragsmottagare som nu får möjlighet att starta påfallande okonventionell forskning om företeelser som samtidigt är av ett stort allmänt samhällsintresse, säger Arne Jarrick.

Demokratiforskning bland nya områden
Merparten av de medel som beviljas går till forskning som forskarna själva initierat. Drygt 19 miljoner kr av medlen går dock till ansökningar inom riktade utlysningar. Två nya program som startar 2008 är “Forskningspolitik och forskning som politik” samt “Mångvetenskaplig forskning om demokrati och offentlig förvaltning”.

Mer siffror
Flest beviljade ansökningar fick Uppsala universitet och Göteborgs universitet tätt följda av Stockholms universitet. Mer och utförligare statistik, redovisning per lärosäte, bidragsform, ämnesområde och finns på: http://www.vr.se/huvudmeny/bidragsbeslut/humanioraochsamhallsvetenskap.4.50dbe71f10ba3779e798000155.html

Beviljade ansökningar inom alla stödformer finns också tillgängliga i Vetenskapsrådets projektdatabas http://vrproj.vr.se.

För mer information, kontakta:
Professor Arne Jarrick, huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap, arne.jarrick@vr.se, 08-546 44 324, mobil 0765-26 73 24
Jesper Wadensjö, informationsansvarig humaniora och samhällsvetenskap, Jesper.Wadensjo@vr.se, 08-546 44 289

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera