Artikel från Uppsala universitet
18 oktober 2007

Minen uttrycker våra känslor på en bråkdels sekund

Om man är ängslig för att tala inför publik har åhörarnas ansiktsuttryck extra stor betydelse. Osäkra talare reagerar starkare än andra på glada respektive arga miner och reaktionen syns omedelbart i talarens eget ansikte, visar en ny avhandling i psykologi av Monika Thunberg. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 19 oktober.

Monika Thunberg har studerat testpersonernas ansiktsuttryck när de fick se vissa bilder. Personer som ogillade att tala inför publik fick se bilder på glada respektive arga ansikten, och personer med ormskräck fick omväxlande se bilder på ormar och blommor. Thunberg har studerat deras reaktioner genom att titta på aktiviteten i den så kallade zygomatic-muskeln, som finns i kinden och som vi använder när vi ler, och i corrugator-muskeln, som aktiveras när vi rynkar pannan.

– De här positiva och negativa reaktionerna uppstår spontant och mycket snabbt, redan efter 300-500 millisekunder, berättar hon.

De testpersoner som var rädda för sociala situationer reagerade intensivare på bilderna av glada och arga ansikten än de som inte var rädda, och skillnaden mellan grupperna syntes redan efter 500-1000 millisekunder.

– Personer som är rädda för att tala inför publik är generellt sett mer känsliga för emotionella ansiktsuttryck än andra människor. Därför reagerar de inte bara mer negativt på arga ansikten utan också mer positivt på glada ansikten. Ett glatt ansikte kan fungera som en viktig säkerhetssignal som visar att personen bakom ansiktet inte är fientligt inställd, förklarar Monika Thunberg.

Också bland de testpersoner som fick se bilder på ormar syntes efter 500-1000 millisekunder en tydlig skillnad i ansiktsreaktionen mellan dem som var rädda och dem som inte var rädda.

Förändringarna i muskelaktivitet mättes med hjälp av elektromyografi (EMG), vilket innebär att elektroder tejpas fast på huden ovanför de aktuella muskelgrupperna. På så sätt kan man även registrera aktiviteter som är alltför små för att upptäckas med blotta ögat.

Bilder finns att ladda ner på adressen http://newsdesk.se/pressroom/uu/pressrelease/view/minen-uttrycker-vaara-kaenslor-paa-en-braakdels-sekund-174121

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Monika Thunberg, 018-471 21 49, 073-645 31 15, e-post: monika.thunberg@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera