Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2007

EU och media

EU-kommissionen producerar årligen 2 000 pressmeddelanden. Mottagare är världens största församlade presskår, de ca 1 000 journalister som är ackrediterade hos EU-kommissionen i Bryssel. Behovet av att legitimera EU påverkar till stor del hur dessa pressmeddelanden är uppbyggda, visar en färsk analys.

EU-kommissionen är en av världens största textproducenter. Kommissionen släpper också dagligen mellan fem och tio pressmeddelanden, oftast på tre språk. Dessa pressmeddelanden är med svenska mått långa, ofta ett par sidor.

Maria Lindholm, språkvetare och romanist vid LiU, har ägnat sitt avhandlingsarbete åt att analysera produktionen av pressmeddelanden, och hur de utformas, som en del av EU-kommissionen utåtriktade kommunikation.

I en jämförelse med pressmeddelanden från franska departement finner hon bl.a. att EUs pressmeddelanden innehåller betydligt fler verbformer, särskilt formen konditionalis, som talar om ett tänkt eller önskat tillstånd.

– EU-kommissionens pressmeddelanden är både mer tillbakablickande och förklarande, säger hon. De ger mer bakgrunder och förklaringar och ägnar mycket utrymme åt att lyfta fram den tänkta nyttan av det aktuella beslutet, vilka konsekvenser det är tänkt att få.

Att det krävs mer förklaringar beror säkert delvis på att EU är en komplicerad och fortfarande ganska okänd beslutsapparat. Men Maria Lindholm tror också att EU behöver arbeta hårdare än t.ex. den svenska regeringen för att motivera sin existens, sin legitimitet.

Produktionen av pressmeddelanden är också en komplicerad process i EU. Flera direktorat och många olika skribenter är inblandade. Av de 1000 journalisterna, från 60 länder, som är ackrediterade i Bryssel, kommer flera hundra på den dagliga presskonferensen klockan 12. Då finns alla pressmeddelanden tillgängliga på engelska och oftast också på franska.

Dessa presskonferenser är gemytliga tillställningar med en familjär stämning, berättar Maria Lindholm. Alla tycks känna alla och på ytan kan det se ut som en tillställning vänner emellan. Det finns rentav en bar som serverar kaffe och vin. Journalisterna konkurrerar i regel inte med varandra, utan slåss oftare med hemmaredaktionerna om utrymme.

Pressmeddelandena är fortfarande långa, även om de kortats avsevärt på senare år. Beslut har tagits att de inte får överskrida 4 500 tecken. Maria Lindholm konstaterar att EU-kommissionens komplexa kommunikationssituation också gör att dess pressmeddelanden är mer komplexa. Kommissionen måste jobba hårdare för att nå ut med sitt budskap.

Kontaktinformation
Maria Lindholm disputerade den 12 oktober. Hon nås på telefon 013-281857, 0733-610470 e-post: maria.lindholm@liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera