Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2007

Ett enkelt blodprov kan påvisa Alzheimers sjukdom

Ett stick i fingret kan visa om en person har begynnande Alzheimers sjukdom. En ny metod för analys av blod utvecklad av forskare vid Sahlgrenska akademin gör detta möjligt.

– Resultaten är ett genombrott i jakten på diagnostiska metoder för Alzheimers. Ett vanligt blodprov för Alzheimers kommer att ha stor betydelse om de nya läkemedel som kan bromsa sjukdomen visar sig ha en gynnsam effekt, säger Kaj Blennow, professor vid Sahlgrenska akademin och en av författarna till studien som i dagarna publiceras i den ansedda tidskriften Nature Medicine.

Idag finns symtomlindrande behandling för Alzheimerpatienter. Effekten av denna typ av medicinering är dock blygsam och effekten är övergående. De senaste 20 årens forskning har gett en detaljerad kännedom om hur Alzheimers uppstår. Denna fördjupade kunskap har även resulterat till flera lovande läkemedelskandidater som nu testas på patienter.

– Skulle dessa läkemedel visa sig ha en gynnsam klinisk effekt uppstår ett mycket stort akut behov av diagnostiska hjälpmedel för att identifiera Alzheimers så tidigt som möjlighet. Detta då behandling med denna nya typ av läkemedel sannolikt måste startas redan i den initiala fasen av Alzheimers, vid mild kognitiv störning, annars har hjärnskadorna hunnit bli för stora för att läkemedlen ska ha optimal effekt. Den kliniska diagnostiken är dock mycket svår i denna fas, eftersom symtomen är vaga, ofta med endast lätt minnesstörning, säger professor Kaj Blennow.

Tidigare studier har visat att det via ett ryggvätskeprov är möjligt att identifiera Alzheimers mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Då ryggvätskeprov huvudsakligen utförs på specialistkliniker finns det stora förhoppningar om att kunna finna biomarkörer för Alzheimers som går att analysera i ett vanligt blodprov.

I studien – som är ett samarbetsprojekt mellan forskargrupper vid Sahlgrenska akademin, Universitetssjukhuset MAS och amerikanska forskare – presenteras resultat som visar att Alzheimers kan påvisas via ett enkelt blodprov. Baserat på vad som är känt om sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers valde forskarna 120 olika proteiner. För dessa utvecklades en analysmetod baserad på så kallad multiplex proteinchips, vilket är en filterplatta där nivån av alla 120 proteinerna kan mätas på samma blodprov. Via statistiska analyser kunde slutligen 18 proteiner identifieras vilka med hög säkerhet, 85 till 90 procent, kunde identifiera Alzheimers och skilja Alzheimersfallen både från friska äldre och från patienter med andra hjärnsjukdomar. Även i den tidiga fasen av sjukdomen hade hela 90 procent av patienterna ett positivt test.

Nästa steg är att utveckla en analysmetod för dessa 18 proteiner som kan användas i ett vanligt sjukhuslaboratorium. Testet skulle då kunna användas som ett screeningtest för Alzheimers sjukdom även på vårdcentraler eller andra vårdenheter.

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är en av våra stora folksjukdomar, mer än 100 000 personer är drabbade i Sverige. Det är sjukliga förändringar i hjärnans nervceller som orsakar sjukdomen. Detta leder till försämrade psykiska funktioner med bland annat talrubbningar och förvirring. Sjukdomen leder ofta till en för tidig död. Alzheimers leder inte bara till stort lidande för patienter och för anhöriga, utan också till enorma kostnader för samhället, mer än 50 miljarder kronor per år.

Tidskrift: Nature Medicine
Artikelns titel: Early Alzheimer’s disease defined by patterns of cellular communication factors in plasma
Författare: Sandip Ray, Markus Britschgi, Charles Herbert, Yoshiko Takeda-Uchimura, Adam Boxer, Douglas R. Galasko, Marek Jutel, Jeffrey A. Kaye, Jerzy Leszek, Bruce Miller, Lennart Minthon, Alessandra Piccini, Joseph F. Quinn, William H. Robinson, Marwan N. Sabbagh, Yuen So, D. Larry Sparks, Massimo Tabaton, Jared Tinklenberg, Jerome Yesavage, Robert Tibshirani, Kaj Blennow och Tony Wyss-Coray.

Kontaktinformation
professor Kaj Blennow, telefon: 031-343 1791, 0704-97 27 30, e-post: kaj.blennow@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera