Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2007

Umeå universitet lanserar internationell tidskrift om Nordliga studier

Journal of Northern Studies har i dagarna kommit ut med sitt första nummer. Den internationella tidskriften behandlar ett av Umeå universitets starka forskningsområden, Nordliga studier. Om en dryg vecka presenteras den vid Sorbonne i Paris.

Nordliga studier är ett av Umeå universitets starkaste forskningsområden, och därmed också ett av de områden som universitetet har beslutat att satsa särskilt på under de närmaste åren. Med stöd av Skytteanska samfundet, Riksbankens jubileumsfond och Kempestiftelsen startar universitetet nu utgivningen av en internationell vetenskaplig tidskrift inom området – Journal of Northern Studies.

– Tidskriften blir en viktig mötesplats för svenska forskare, men också för alla andra verksamma inom det internationella och växande området Northern Studies, säger professor Lars-Erik Edlund, tidskriftens redaktör. Om en dryg vecka kommer vi att presentera Journal of Northern Studies vid Sorbonne i Paris.

I premiärnumret som har kommit ut i dagarna finns bl.a. en artikel av en kanadensisk litteraturvetare som belyser sentida dramatik med utgångspunkt i en mordrättegång där den kanadensiska staten och några inuiter är involverade i slutet av 1910-talet och där värdesystem ställs mot varandra. Här finns en artikel av en skogsforskare och en arkeolog om landskapsutnyttjandet under tidsperioden 7000 f. Kr. – 0, en tyskspråkig artikel om polarforskning samt en artikel om naturexploatering och dess konsekvenser i norra delarna av British Columbia. Också i kommande nummer planeras artiklar om människan som kulturvarelse med språkligt, historiskt och antropologiskt fokus, och även studier i statsvetenskapliga, ekonomiska och socialvetenskapliga ämnen. Tidskriften kommer också att innehålla bidrag om det ekologiska systemet och de förutsättningar detta ger för mänsklig verksamhet. Förutom vetenskapliga artiklar innehåller den en omfattande recensionsavdelning, rapporter från/inbjudningar till kongresser, konferenser och seminarier av relevans för Northern Studies.

Redaktör för den nya tidskriften är professor Lars-Erik Edlund och biträdande redaktör är professor Heidi Hansson. Journal of Northern Studies är en så kallad refereetidskrift. De vetenskapliga artiklarna granskas och godkänns av ett vetenskapligt råd innan publicering. För att säkra kvaliteten på högsta nivå har tidskriften ett mycket namnkunnigt internationellt utgivningsråd: Filosofen och sociologen Johann Arnason, La Trobe University, litteraturforskaren Sherrill E. Grace, University of British Columbia, skandinavisten/folkloristen Thomas DuBois, University of Wisconsin-Madison, filologen François-Xavier Dillmann, Sorbonne, socialantropologen Yvon Csonka, University of Greenland, litteraturforskaren Annegret Heitmann, Bonn, geografen Anssi Paasi, Oulun ylio-pisto Uleåborg, religionsvetaren Håkan Rydving, Bergen, Björn Wittrock och Barbro Klein, SCAS i Uppsala, arkeolog/museichef vid Silvermuseet Ingela Bergman samt flera av Umeå universitetets hedersdoktorer.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna tidskriftens redaktör
professor Lars-Erik Edlund, tel 090 – 786 78 87, e-post Lars-Erik.Edlund@nord.umu.se
eller biträdande redaktör, professor Heidi Hansson, tel 090 786 56 49,
e-post heidi.hansson@engelska.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera