Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2007

Gen triggar bildandet av nya blodstamceller

Om genen Lhx2 aktiveras kan blodstamceller i provrör få en nästan obegränsad förmåga att skapa nya blod- och stamceller. Detta är av intresse vid benmärgstransplantationer. Genen verkar också ha kopplingar till leukemi. Det visar Karin Richter, Umeå universitet, i sin avhandling.

För att kunna vidareutveckla behandlingar av sjukdomar som kräver benmärgstransplantation, t.ex. leukemier, immundefekter och blodbristsjukdomar, är det av stor vikt att förstå processen som reglerar blodstamcellers förmåga att bilda nya stamceller. Karin Richter och hennes kollegor har skapat ett modellsystem för att studera detta.
– Modellsystemet kan bidra med information om både normala och sjukliga processer i blodstamceller. Det skulle kunna vara av stor vikt för behandlingen av en mängd blodsjukdomar, säger Karin Richter.

Blodstamceller finns i benmärgen hos vuxna individer eller i levern hos foster. Dessa celler är unika eftersom de kan både kontinuerligt bilda alla typer av blodceller, men också göra nya stamceller, s.k. självförnyelse. Dessa två egenskaper är grunden till att vi har ett fungerande blodsystem livet ut och att benmärgstransplantationer är en fungerande behandlingsmetod. Trots att självförnyelseprocessen är väl känd så är de bakomliggande molekylära mekanismerna i stort sett okända. En ökad förståelse för de molekylära mekanismer som är inblandade i regleringen av blodstamceller skulle därför vara av stor vikt för att skapa förbättrade behandlingsmetoder för patienter som behöver benmärgstransplantation.

Karin Richter visar i sin avhandling att aktivering av genen Lhx2 i blodstamceller leder till en nästan obegränsad förmåga till självförnyelse av dessa blodstamceller i provrör. De expanderade blodstamcellslikande cellerna kunde även bidra till funktionella röda och vita blodkroppar under mycket lång tid efter transplantation in i djurmodeller. Detta motsvarar en benmärgstransplantation. Genom att studera de molekylära mekanismer som Lhx2 styr i dessa konstgjort framställda blodstamceller, fann forskarna kopplingar till både normal stamcellsfunktion och till leukemi.

Karin Richter kommer ursprungligen från Virserum i Småland.

Lördagen den 13 oktober försvarar Karin Richter, Instutitionen för moleylärbiologi samt Umeå center för molekylärmedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Cellular and molecular analysis of Lhx2 function in hematopoietic stem cells. Svensk titel: Cellulär och molekylär analys av Lhx2 funktion i hematopoetiska stamceller.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är doktor Andrew Elefanty, Monash University, Clayton, Australien.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Karin Richter
Telefon: 090-785 44 20
E-post: karin.richter@ucmm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera