Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2007

Oförklarad bröstsmärta gör lika ont som infarkt

Av alla patienter som kommer in akut med bröstsmärtor får mer än hälften aldrig veta vad smärtorna beror på. Trots att läkarna inte hittar någon fysik orsak kan deras smärta jämföras med akut kärlkramp. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Allt fler patienter i Sverige har bröstsmärta som inte kan förklaras. De senaste tjugo åren har antalet mer än fördubblats till nästan 18 000 patienter per år.
– Det här är en stor patientgrupp som har det mycket svårt och som vi inte vet så mycket om. Många har ont i flera år utan att de får veta vad det är som orsakar smärtan, säger sjuksköterskan Margaretha Jerlock.

Drygt 200 patienter som kommit in akut med oförklarad bröstsmärta till Östra sjukhuset i Göteborg fick beskriva sin smärta och få den bedömd. Deras svar jämfördes med 40 patienter som fått diagnosen kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Resultaten visar att patienter med oförklarad bröstsmärta oftare har ont i bröstet när de anländer till akutmottagningen och de har också haft lika ont innan de sökte vård som patienterna med kärlkramp eller hjärtinfarkt.
– De upplever sin bröstsmärta som lika verklig och skrämmande som patienter som kommer in akut med kranskärlssjukdom, men eftersom de inte får något besked om vad smärtan beror på saknar de hopp om att bli botade. De är övertygade om att de ska få leva med bröstsmärtan hela livet, säger Margaretha Jerlock.

Smärtan orsakar oro, ångest, osäkerhet och kraftlöshet. I djupintervjuer i avhandlingen beskriver 19 av patienterna att deras vardag påverkas mycket av bröstsmärtan. Både arbete och fritid begränsas, liksom socialt umgänge och sexliv. Patienterna upplever också mer stress, mer sömnproblem, sämre livskvalitet och har upplevt fler negativa händelser i livet
– Det finns en koppling mellan stress och oförklarad bröstsmärta jämfört med en kontrollgrupp ur normalbefolkningen. Dessa patienter skulle behöva få möjlighet att diskutera sin bröstsmärta med en sjuksköterska och få hjälp att hantera sina stressproblem, säger Margaretha Jerlock.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Patients with unexplained chest pain – Pain experience, stress, coping and health-related quality of life

Avhandlingen försvaras fredagen den 19 oktober, klockan 13.00, hörsal 2119, Hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Margaretha Jerlock, leg. sjusköterska, telefon: 031-786 60 39, 070-869 03 31, e-post: margaretha.jerlock@fhs.gu.se

Handledare:
Docent Karin Kjellgren, telefon: 031-786 80 64, e-post: karin.kjellgren@fhs.gu.se
Catharina Welin, telefon: 031-18 09 53, e-post: catharina.welin@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera