Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2007

KTH utbildar för framtidens snabbtågstrafik

Framtidens tåg kommer att bli fler och gå fortare. Det ökar behovet av ingenjörer som kan utveckla och hantera effektiva och tillförlitliga signalsystem. Nu startar KTH i samarbete med järnvägsindustrin och andra aktörer kurser för att säkra Sveriges kompetens inom området.

Utbyggnaden av järnvägen och satsningarna på ett nytt europeiskt signalsystem ökar behovet av ingenjörer med signalkunskap i Sverige och i övriga Europa. Det menar Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH. Fler tåg körs på spåren och en blandning av allt snabbare tåg och allt tyngre tåg kräver effektivare och tillförlitligare signalsystem, som också kan öka kapaciteten och tidsprecisionen.

– Situationen i andra europeiska länder liknar den i Sverige, järnvägsföretag annonserar i internationell press efter kunnigt folk. Med den nya betygsättningen enligt det europeiska betygsystemet, har studenterna alla möjligheter att konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden. Behovet av fler ingenjörer med rätt kompetens förstärks också av att många kommer att pensioneras de kommande åren, säger han.

De tre nya fristående kurserna har utvecklats i samarbete med Bombardier Transportation, Atkins, WSP samt Banverket och Banverket Projektering. Kurserna organiseras av KTH Järnvägsgrupp som i samverkan med svensk järnvägsindustri bedriver forskning och utbildning för att öka järnvägens konkurrenskraft. De nya utbildningarna är en möjlighet både för ingenjörer inom järnvägsbranschen, blivande civilingenjörer och för andra som vill utbilda sig inom området.

– Inom järnvägssektorn är det nödvändigt att öka konkurrenskraften med andra sektorer för att få tillgång till de bästa ingenjörerna. Medvetenheten om det globala klimatproblemet kommer att ge ytterligare fokus på järnväg som ett miljövänligt transportmedel och det medför ökade investeringar bland annat inom signalsystem. Med detta utbildningsprogram stärks vårt, sedan tidigare goda samarbete med KTH, säger Tomas Andersson, vd för Bombardier Transportation Sweden AB.

Utbildningarna, som till viss del kommer att kunna följas på distans, ger också möjlighet att omsätta teori i praktiskt arbete. Kurserna Signalsystem, Systemsäkerhet – tillförlitliga system och Projektering är på vardera 7,5 högskolepoäng och ges läsåret 2007/2008 med start den 29 oktober 2007.

Kontaktinformation
Kontakt
Anders Lindahl, avd för Trafik och logistik, 08-790 80 95, lindahl@infra.kth.se
Bo-Lennart Nelldal, adjungerad professor, 070-762 30 56, bolle@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera