Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Umeåforskares rön om cellmembran i Nature

Nya rön om hur cellmembran formas och fungerar redovisas denna vecka i tidskriften Nature av bl. a. Richard Lundmark vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Cellerna hos människor och djur har ett högt utvecklat, dynamiskt system av membran som omger och löper genom dem. Det är tunna hinnor som består av icke vattenlösliga ämnen, lipider. De molekyler som ska förflyttas inom cellen omsluts av membran som bildar små tubliknande blåsor för transporten till respektive målplats.

EHD2 ingår i en stor familj av proteiner som kan modellera formen på cellmembran och i artikeln presenteras dess kristallstruktur, vilket tillsammans med biokemiska data gör det möjligt att förstå modelleringsmekanismen. Forskarna kan visa hur två EHD2-proteiner binder till varandra och skapar en optimal yta för att binda till krökta membran med en viss sammansättning. Därefter binds ytterligare EHD2-proteiner ihop vilket bildar en ring runt membranet och tvingar det att forma sig till en blåsa. Den energi som frigörs vid bindningen utnyttjar EHD2 till att klippa av membranblåsorna. På så sätt bildar EHD-proteiner de membranbehållare som krävs för att tillsammans med andra proteiner reglera lokaliseringen av en rad molekyler.

Arbetet utfördes delvis under Richard Lundmarks post-doctjänstgöring 2004-2006 hos Harvey McMahon vid laboratoriet MRC-LMB, Cambridge, Storbritannien, och Lundmark är tillsammans med kristallografen Oliver Daumke försteförfattare till artikeln.

En högupplöst porträttbild i färg på Richard Lundmark finns för nedladdning på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html.

Referens: R Lundmark, O Daumke, Y Vallis, S Martens, PJG Butler, HT McMahon: Architectural and mechanistic insights into an EHD ATPase involved in membrane remodeling Nature doi:10.1038/nature06173, 2007.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar: Projektassistent Richard Lundmark, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 070-620 24 64, epost Richard.lundmark@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera