Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Samma signalmolekyl ger både lukt och syn

Samma signalmolekyl styr bildandet av både luktsinnes- och linsceller. Det visar My Sjödal i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 5 oktober, där hon även beskriver bildandet av hjärnbarken och de basala ganglierna.

Målet med studierna har varit att klarlägga vilka signalmolekyler som är inblandade i programmeringen av de celler som bidrar till att hjärnbarken och basala ganglierna bildas, samt att de celler som skall ge upphov till linsen och luktsinnescellerna bildas och separeras från varandra.

Storhjärnan (telencephalon) är den största och mest utvecklade delen av hjärnan. Den kan delas in i hjärnbarken (cortex) och de basala ganglierna. Hjärnbarken hos människor är associerad med avancerade funktioner såsom minneshantering och förmågan att bearbeta sensoriska intryck. Basala ganglierna är viktiga framför allt för att kontrollerar rörelser. Luktsinnescellerna i näsan och linsen i ögat kommer från två embroynala strukturer, luktplakoden och linsplakoden. Dessa bildas tidigt under embryonaltiden.

Avhandlingen visar vilka signalmolekyler som styr bildandet av de olika regionerna i storhjärnan under den embryonala utvecklingen. I avhandlingen beskrivs samspelet mellan dessa olika signaler och vid vilka tidpunker de är nödvändiga för bildandet av hjärnbarken och basala ganglierna.

My Sjödal har visat att samma signalmolekyl, proteinet BMP, styr bildandet av både luktsinnes- och linscellerna. Celler som utsätts för signalen under kort tid blir luktsinnesceller medan celler som exponeras för BMP under en lång tid blir linsceller. Upptäckten att skillnad i exponeringstid för samma signal styr bildandet av två fundamentalt olika sensoriska organ, har stor principiell betydelse för förståelsen av hur olika organ bildas under fostertiden.

My Sjödal har växt upp i Sollefteå men studerat biomedicin vid Umeå universitet, där hon sedan fortsatte sina forskarstudier. En högupplöst porträttbild i färg av henne finns att ladda ned från http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html.

Fredagen den 5 oktober försvarar My Sjödal, Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Specification of the lens and olfactory placodes and dorsoventral patterning of the telencephalon. Svensk titel: Specificering av lins- och luktplakoderna samt dorsoventral regionalisering av telencephalon.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal Major Groove, By 6L. Fakultetsopponent är Dr Juha Partanen, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta My Sjödal på e-post my.sjodal@ucmm.umu.se eller telefon 090-785 44 22.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera