Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Ofarliga kemikalier blir allergiframkallande i huden

Parfymämnen, konserveringsmedel och metaller är vanliga orsaker till så kallad kontaktallergi, som yttrar sig i form av hudeksem. Men även till synes ofarliga kemikalier kan omvandlas i huden till allergiframkallande ämnen. En avhandling från Göteborgs universitet visar nu hur det är möjligt att förändra den kemiska strukturen hos sådana ämnen för att undvika att allergi uppstår.

Idag uppskattas 10-15 procent av den vuxna befolkningen vara allergisk mot ett eller flera kemiska ämnen. Eftersom kontaktallergi är ett livslångt problem är det viktigt att vår dagliga exponering för allergiframkallande ämnen begränsas. Ökad kännedom om vad som gör att ett kemiskt ämne orsakar kontaktallergi ökar därmed möjligheten att förhindra att befolkningen utsätts för starka allergiframkallande ämnen, så kallade kontaktallergen.

Moa Andresen Bergström har studerat kemikalier som inte är kända för att vara allergiframkallande, men som omvandlas av hudens enzym till allergena och skadliga ämnen. Den här typen av ämnen kallas för prohapten och själva aktiveringsprocessen kallas bioaktivering. Hon visar att kemiska ämnen med specifika strukturer är prohapten, och bioaktiveras av hudens enzym.

Dessa specifika strukturer, konjugerad dien och α,β-omättad oxim, bör därför undvikas i kemikalier som används på huden. Strukturen konjugerad dien finns bland annat i doft- och smakämnen, så kallade terpener. Terpener hittar man bland annat i hudprodukten Tea Tree Oil. Strukturen α,β-omättad oxim ingår i industriellt använda kemikalier, men det finns även oximer som används som sötningsmedel för diverse produkter i bland annat Japan.

I avhandlingen presenteras även möjligheten att, genom små förändringar i ämnenas kemiska struktur, reducera eller helt ta bort förmågan att orsaka allergi hos dessa ämnen.

Det är troligt att vi dagligen exponeras för prohapten och att dessa ämnen påverkar vår hud. Trots detta är forskningen om prohapten ett område som är i hög grad outforskat. Det aktuella arbetet har bidragit till att utveckla nya metoder för studier av prohapten och kommer att ligga till grund för ytterligare studier samt hälsoriskbedömningar av ämnen som bioaktiveras i huden.

Kontaktinformation
För mer information
Moa Andresen Bergström
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 2923
Mobil: 0703-79 45 40
E-post: moa.andresen@chem.gu.se

Handledare: Ann-Therese Karlberg, tel: 031-772 4726

Disputationen äger rum: Den 5 oktober 2007 kl. 9.15 i sal KB, Kemigården 4, Göteborg

Avhandlingen har titeln: “Bioactivation of Xenobiotics in the Skin ¿ Mechanistic Investigations and Structure-Activity Relationship Studies of Alkene and Oxime Prohaptens in Contact Allergy”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera