Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Ny rapport ute: Sverige i världen – att vända faran till fördelÅldrandets många möjligheterFörfattare Thomas Lindh

Rapporten presenteras på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, söndagen 30 september kl 15.20-15.40.Stora scenen på Internationella torget med Carl Tham och Lena Sommestad

Sverige åldras och många ser detta som ett problem. Men befolkningsutvecklingen och dess konsekvenser är en av de få saker som vi kan överblicka i framtiden och därmed påverka. Dagens investeringar i människors välbefinnande och utveckling kommer att vara avgörande för vår förmåga att ta hand om den åldrande befolkningen om 20-30 år. Den kritiska faktorn är att anpassa politiken efter de demografiska svängningarna. Den här skriften fokuserar tre viktiga aspekter av de demografiska förändringarna.

För det första att även resten av världen förändras och vår ställning i världen förändras därför också. Åldrande driver globaliseringen.
För det andra att de demografiska förändringarna påverkar många olika delar av samhället och ekonomin. Ibland förstärker dessa effekter varandra och ibland tar de ut varandra. Balansen i politiken måste följa dessa svängningar.
För det tredje innebär varje problem också möjligheter till strukturella förändringar som kan tas till vara eller ignoreras. T ex öppnas ett gyllene tillfälle att påverka könssegregationen i yrkeslivet.
De val vi gör kommer att avgöra vår framtid och i viktiga avseenden också vilken befolkning vi är i denna framtid. Skriften bygger på en föreläsning som ger en intuitiv känsla för en framtid som vi trots komplexiteten ändå till viss del kan styra om vi tar till vara Sveriges förnämsta tillgång. Den tillgången är människorna som nu och i framtiden bor här.

———————————————-
För mer information, vänligen kontakta
Thomas Lindh tel 08-402 12 16

————————–
Lindh, Thomas, Sverige i världen – att vända faran till fördel, Åldrandets många möjligheter rapport nr 10 i skriftserien Framtidens samhälle kostar 150 kr och kan beställas via info@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera