Tema

Ny forskarskola i global hälsa

Forskarskolan, som ska drivas av Umeå universitet, får 2,3 miljoner årligen under fem år av Vetenskapsrådet för forskning om globala sjukdomar som HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. Målet är också att ta fram strategier för bättre sexuell och reproduktiv hälsa samt studera rättighetsfrågor som hälsosystem och hälsoekonomi. Barns ohälsa är ett viktigt område, och där ska man bland annat studera nutrition, vaccinationsprogram och andra metoder att förebygga sjukdom.

Forskarskolan i global hälsa är en av de forskarskolor som Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att utlysa under 2007. Tre ansökningar inkom varav Umeå universitets ansökan bedömdes som bäst av den internationella panelen.

– Global hälsa är ett viktigt område som hela tiden växer i betydelse inte minst i klimatförändringarnas skugga. Gamla sjukdomar tar sig nya former och nya sjukdomar utmanar forskningen säger Håkan Billig, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin som hanterat utlysningen.

Forskningen inom området inkluderar globala sjukdomar som HIV/AIDS, tuberkulos och malaria, men också barns ohälsa, nutrition, vaccinationsprogram, risker och anlag för sjukdom. Det handlar om ohälsa och fattigdom, att ta fram strategier för bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt studera rättighetsfrågor som t ex genusaspekter på hälsa, hälsosystem och hälsoekonomi.

Forskarskolan kommer att drivas av Umeå universitet i samarbete med Karolinska Institutet. Håkan Billig tycker att det är positivt att ansökan som beviljades är ett samarbete mellan två fakulteter:

– Att skapa en kreativ miljö för lärare och studenter och att öka utbytet av erfarenheter nationellt och internationellt inom området är ett viktigt kvalitetskriterium.

Målet för forskarskolan är att utveckla och öka kapaciteten för forskning och forskarutbildning genom samarbete över fakultetsgränser, mellan universiteten och med internationella samarbetspartner över hela världen. Forskargrupperna inom Umeå universitet och Karolinska institutet, KI studerar olika aspekter av global hälsa. Umeå International School for Public Health, UISPH har en multidisciplinär prägel med fokus på icke-smittsamma kroniska sjukdomar. Vid KI ligger tyngdpunkten på infektionssjukdomar och forskningen inbegriper studier på patogenes, klinisk forskning samt epidemiologi och folkhälsoforskning.

Forskarskolan beräknas starta år 2007-2008 med en nationell utlysning. Tjugo doktorander kommer att antas till det första året och urvalet kommer att baseras på ansökningar och individuella intervjuer. Forskarskolan inom global hälsa får totalt 11,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
Håkan Billig Huvudsekreterare, ämnesrådet för medicin, tel 08-546 44 294, mobil0708-840 976, e-post: hakan.billig@vr.se

Ny forskarskola i global hälsa

 lästid ~ 1 min