Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Lundaforskare får pris som ska sprida deras forskning utanför gränserna

Idé och lärdomshistorikern David Dunér och ekonomihistorikern Lennart Schön kammar hem ett nyinstiftat stort översättningspris. I samband med att Riksbankens jubileumsfond och STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) delar ut priset går de aktivt in i debatten om språkval i svensk humanvetenskaplig forskning.

Två krav måste förenas, enligt prisutdelarna: forskarna måste kunna skriva på sitt modersmål för att nå den höga kvalitet som behövs för att hävda sig i internationell konkurrens. Samtidigt måste verket publiceras på stora språk för att läsas av det internationella forskarsamhället.

RJ och STINT har därför inrättat ett översättningspris för humanvetenskaperna, Pro Lingua. I år går priset till två verk, båda från Lunds universitet; David Dunérs avhandling om Emanuel Swedenborg och “En modern svensk ekonomisk historia” av professor Lennart Schön.
De har skrivits på svenska och hör till de allra bästa inom svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning de senaste tio åren, enligt Riksbankens jubileums fond och STINT. Författarna får omkring en kvarts miljon kronor var för att finansiera en kvalificerad översättning till ett stort internationellt språk.

– Jag har länge tänkt att det vore hemskt kul att få min avhandling översatt, säger David Dunér. Trots att intresset för Swedenborg är stort utanför Sverige, så ville jag inte skriva avhandlingen på engelska eftersom det skulle innebära att språket blev sämre. Detta pris betyder helt klart mycket för min forskning.

Lennart Schön tycker att det känns väldigt stimulerande att sitt verk “En svensk ekonomisk historia” översatt till engelska.
– Många har efterfrågat en översättning och jag har länge funderat på att söka medel för att få den översatt, men det är komplicerat och tidskrävande, säger Lennart Schön, som tycker att det är viktigt att få skriva på svenska när innehållet i böckerna kräver det.


Om pristagarna

David Dunér (f 1970) disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet på en avhandling om naturvetaren Emanuel Swedenborg, “Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi” (2004). Sedan 2006 är han sysselsatt med ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond om uppfinnaren Christopher Polhem, “Christopher Polhem 1661-1751. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandet”.

David Dunér har undervisat i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet sedan 1997 och har varit gästföreläsare i bland annat Tartu, Kraków, Kaliningrad, Vilnius och Mexico City.
Han har publicerat vetenskapliga uppsatser om svenskt 1700-tal,
vetenskapshistoria, medicinhistoria, brukshistoria, om Swedenborg, Polhem, Löfling med mera, i flera prominenta historiska tidskrifter.
Nu senast är David Dunér aktuell med en utgåva, med inledning och kommentarer, av ett aldrig tidigare utgivet manuskript av Emanuel Swedenborg, Om darrningar (2007).


Lennart Schön (f 1946) är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskar om ekonomisk tillväxt och strukturomvandling i ett långsiktigt perspektiv, från industrialiseringen till vår egen tid.

Lennart Schön har lett ett flertal forskningsprojekt kring industrialiseringens förutsättningar, kapitalrörelser i den industriella utvecklingen, energisystem och teknologisk förändring, teknikskiften och samhällsomvandling. Han har i denna forskning utvecklat modeller för långcykliska förlopp i den moderna tillväxten och är författare till bl.a. En modern svensk ekonomisk historia (SNS
Förlag) och Tankar om cykler (SNS Förlag). Schön är också en av grundarna av Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) vid Lunds universitet, inriktat på
innovationernas och kunskapsutvecklingens betydelse för tillväxten.

Kontaktinformation
För mer information tala med pristagarna:
Lennart Schön 0706-766586
David Dunér 0733-130378
Maria Wikse, Riksbankens Jubileumsfond 08-50 62 64 10

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera