9 oktober 2007

Lovande metod för koldioxidavskiljning

En doktorsavhandling vid Chalmers presenterar lovande resultat för så kallad oxyfuel-förbränning, en teknik som används för att avskilja koldioxid vid förbränning av fossila bränslen. Tekniken möjliggör att utsläppen av koldioxid från exempelvis stora kolkraftverk kan undvikas på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet med att utveckla oxyfuel-förbränning pågår sedan flera år vid Avdelningen för energiteknik på Chalmers. Förbränningen ger en rökgas som huvudsakligen består av koldioxid. Detta möjliggör effektiv avskiljning av koldioxiden, som sedan kan lagras till exempel under mark. Oxyfuel-tekniken är alltså ett nytt sätt att förbränna fossila bränslen utan att bidra till utsläpp av växthusgaser.

En försöksanläggning har byggts upp på Chalmers och nu presenteras lovande resultat från experiment i denna anläggning i den första doktorsavhandlingen från gruppen. Data från mätningar i försöksanläggningen visar att koldioxidkoncentrationer mellan 94-95 procent kan uppnås under väl kontrollerade förhållanden. Anläggningen har körts mer än 1500 timmar med både gas och kol som bränsle.

Klas Andersson är författare till doktorsavhandlingen, som presenteras vid disputationen den 5 oktober 2007.

– Arbetet handlar om att skaffa grundläggande kunskaper om denna förbränningsprocess och det har vi gjort genom experiment och matematisk modellering. Den övergripande målsättningen är att få den kunskap som krävs för optimering av oxyfuel-tekniken, för att minska kostnaden för att avskilja koldioxiden, säger Klas Andersson.

Nästa steg är att metoden ska prövas i ännu större skala i den pilotanläggning Vattenfall bygger i Tyskland. Den är klar om ett år. Forskargruppen leds av professor Filip Johnsson och forskningen sker i nära samarbete med bland andra Vattenfall.

– Vi behöver en mängd tekniker och åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Koldioxidavskiljning med hjälp av oxyfuel-förbränning är ett exempel. Vår forskning har karaktäriserat oxyfuel-förbränningen och tagit fram data som är viktiga för den fortsatta utvecklingen mot en storskalig demonstration. Allt pekar på att oxyfuel-förbränning är en effektiv teknik för stora kolkraftverk, säger Filip Johnsson.

För mer information, kontakta:
Klas Andersson, Avdelningen för energiteknik, Chalmers
Tel: 031- 772 52 42, mobil: 0706 – 29 61 95
klas.andersson@me.chalmers.se

Professor Filip Johnsson, Avdelningen för energiteknik, Chalmers
Tel: 031-772 14 49, mobil: 0703 – 08 80 68
filip.johnsson@me.chalmers.se

Avhandlingen “Characterization of oxy-fuel flames – their composition, temperature and radiation” presenteras vid en offentlig disputation den 5 oktober 2007.

Tid: 9.00
Plats: Sal VK, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Läs avhandlingens abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL, här >>
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=47455

Bild på Klas Andersson finns att ladda ned under Aktuella bilder här>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildkategori.jsp?category=212

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera