Tema

Innovativ forskning mot diabetes

Går det att med hjälp av innovativa, specialdesignade livsmedel minska riskerna för fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar? Det hoppas deltagarna i Antidiabetic Food Centre, ett nytt tvärvetenskapligt forskningscenter vid Lunds universitet som startar sin verksamhet med en ”kick-off-dag” den 4 oktober.

Antidiabetic Food Centre är ett av ett av femton forskningscentrum i landet som av forskningsstiftelsen Vinnova utvalts till att bli ett s k Vinn Excellence Center. Vinnova satsar därmed 70 miljoner kronor under tio år, vilket är en tredjedel av den totala summan. Lunds universitetet och utomstående finansiärer bidrar med varsin ytterligare tredjedel.
Forskarna i Antidiabetic Food Centre ska bland annat studera sambandet mellan tarmens ekosystem (= de bakterier som finns i mag-tarmkanalen) och riskfaktorer för det så kallade metabola syndromet, dvs fetma, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och andra sjukdomar. Man vill också studera hur olika livsmedels och livsmedelskomponenters egenskaper påverkar nya, tidiga riskmarkörer.
– På de här områdena har vi inom Lunds universitet och bland de deltagande företagen en mycket hög kompetens. Våra respektive styrkeområden kompletterar också varandra på ett bra sätt, säger centrets föreståndare professor Inger Björck.
Hon hoppas att Antidiabetic Food Centre ska kunna inte bara bedriva forskning på hög internationell nivå utan också bidra till att nya livsmedel kommer ut på marknaden. Bland centrets medlemmar finns därför representanter både för industrin och för regionens innovationssystem, dvs de organ som arbetar med kommersialisering av nya produkter.
Lunds universitet deltar i Antidiabetic Food Centre med nära 40 seniora forskningsledare. Övriga deltagare är Region Skåne, Innovationsbron i Syd AB, Aventure AB, Dr PersFood AB, Möller/Collett, Probi AB, Semper AB, Sveriges Stärkelseproducenters förening samt Umetrics AB.

Media är välkomna till kick-offen den 4 oktober på Palaestra i Lund, då olika parter i centret kommer att ge sin bild av de kommande möjligheterna. Programmet för dagen, som pågår kl 10-14, finns på www.ffsc.lu.se.

Mer information lämnas av professor Inger Björck, centrumföreståndare, 046-2229738 och 0709-756142, eller Maria Johansson, bitr. centrumföreståndare, 0706-159358.

Innovativ forskning mot diabetes

 lästid ~ 1 min