Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Herpesvirus lurar cellen att vandra genom kroppen

Herpesvirus lurar den infekterade cellen att bilda strukturer på sin yta som kan göra det möjligt för viruset att transportera sig genom kroppens vävnader . Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Upptäckten öppnar för nya behandlingar mot flera olika sjukdomar.

Herpesvirus infekterar främst barn och kan orsaka bland annat munblåsor eller vattkoppor. Genom att analysera odlade celler som smittats med olika typer av herpesvirus har mikrobiologen Kristina Nyström kunnat visa hur viruset gör för att vandra genom kroppen.
– Det virus som orsakar vattkoppor börjar som en infektion i luftvägarna men måste sedan ta sig ut till huden för att kunna bilda blåsor. Mina resultat kan hjälpa till att förklara hur detta går till och därigenom kan vi kanske hitta metoder för att hindra virusets transport, säger hon.

Analyserna visar att olika typer av herpesvirus aktiverar särskilda gener i cellen som gör att en virusinfekterad cell skapar en sockerstruktur på sin yta. Sockermolekylerna binder sedan in till särskilda mottagarmolekyler på ytan av de celler som bildar blodkärlets inre vägg så att den sockerförsedda cellen tränger ut i vävnaden.
– Herpesviruset lurar cellen att bilda sockerstrukturen, som är en sorts adresslapp som talar om vart cellen ska bege sig, säger Kristina Nyström.

Tidigare studier har visat att andra virustyper beter sig på samma sätt, men detta är första gången beteendet studerats hos herpesvirus. Ett annat herpesvirus, cytomegalovirus, visade sig använda helt andra signalerande sockerarter än herpes simplex virus och det virus som ger vattkoppor.
– Det är mycket möjligt att vi kan använda kunskapen för att utveckla nya behandlingsmetoder mot flera sjukdomar som orsakas av herpesvirus. Om vi kan störa signalstrukturen på cellytan kan vi kanske hindra viruset från att vandra genom kroppen, säger Kristina Nyström.

Patienter som har sänkt immunförsvar för att de transplanterats eller har HIV har stort behov efter nya läkemedel mot herpesvirus.
– Många som bär på herpesvirus som är fullt immunkompetenta märker inte ens att de bär på viruset, men dessa patienter kan bli svårt sjuka av infektionen. Framför allt infektioner med cytomegalovirus är ett svårt gissel för många organtransplanterade och cancerpatienter, säger Kristina Nyström.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar
Avhandlingens titel: Herpesvirus-induced expression of sLex and related O-linked glycans in the infected cell

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kristina Nyström, mikrobiolog, telefon: 031-342 46 19, e-post: kristina.nystrom@gu.se

Handledare:
Professor Sigvard Olofsson, telefon: 031-342 46 59, e-post: sigvard.olofsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera