Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Grodans matsmältning mer avancerad än vad man tidigare trott

En groda utvecklas i två steg: Ett grodägg blir till ett grodyngel som sedan omvandlas till en groda. Under förvandlingen går grodan från en växtätare till en köttätare, något som påverkar magtarmkanalens nervsystem mer än vad man tidigare trott. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

För att ett grodyngel ska kunna äta och smälta maten behöver det precis som andra djur rörelser i magtarmkanalen. Monika Sundqvist har studerat dessa tarmrörelser hos den afrikanska klogrodan (Xenopus laevis). Att just klogrodan fungerar som modelldjur beror på att grodynglen är genomskinliga under de första utvecklingsstadierna, vilket gör att tarmens rörelser går att videofilma. I sin avhandling visar Monika Sundqvist att tarmrörelserna startar tidigt under utvecklingen, medan grodynglet fortfarande livnär sig på sina medfödda energireserver.

Ett grodyngel livnär sig på växter och alger som finns flytande som små partiklar i vattnet, medan en groda är köttätare och äter smådjur i sin omgivning. Dietförändringen vad gäller näringsinnehåll, storlek och konsistens som sker under förvandlingen, medför stora förändringar i grodans magtarmkanal. Ett grodyngel har en magtarmkanal på ca 15-20 cm som är ihoprullad i bukhålan för att få plats, medan en färdigutvecklad groda har en betydligt mindre magtarmkanal på ca 3-4 cm.

Förändringen påverkar både nervsystemet i magtarmkanalen och dess rörelser. Musklerna växer till i både mage och tarm, vilket kan göra det lättare för grodan att bryta ner stora bitar mat. Försök visade även att nervcellerna i grodans mage utvecklas och att kontrollen av mag- och tarmrörelserna blir mer komplicerad.

Att förändringarna i magtarmkanalens nervsystem och rörelser relaterade till förändringen från grodyngel till groda är så stora var tidigare okänt och speglar den enastående förmågan hos nervsystemet i alla djur att adaptera efter olika förhållanden.

Kontaktinformation
För mer information
Monika Sundqvist
Zoologiska institutionen
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 3485
E-post: monika.sundqvist@zool.gu.se

Handledare: Prof. Susanne Holmgren, Tel: 031-786 3672

Disputationen äger rum: Fredagen den 28 september kl 10.00 i Föreläsningssalen, Zoologiska institutionen, Medicinaregatan 18, Göteborg

Avhandlingen har titeln: “Development of Gastrointestrial Motility and the Enteric Nervous System in the Amphibian Xenopus laevis”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera