Artikel från Göteborgs universitet
9 oktober 2007

Forskare iscensätter handling

Aktionsforskare utgår från idén att för att förbättra praktiken eller en aspekt av praktiken måste problemet först identifieras. Det handlar sedan om att planera och om att iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som sker.4-5 oktober möts hundratalet verksamma pedagoger och aktionsforskare från Sverige, Norge och Finland på aktionsforskningskonferens i Göteborg.

– Som forskare definierar vi inte frågorna utan vi vill delta i processerna och finnas till hands när praktikerna är klara över vad de vill veta mer om för att kunna utveckla sin verksamhet, säger Karin Rönnerman, docent i pedagogik och ordförande i Aktionsforskningskollegiet vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Konferensen är den tredje årliga aktionsforskningskonferensen, som alternerar mellan Sverige och Norge.
– I Norden har vi lagt upp aktionsforskningen så att vi som forskare handleder lärarna i deras utvecklingsarbete. På det sättet blir kontakten naturlig mellan praktikerna och akademin, med de teorier, de metoder och den analys som vi kan bidra med.
Det upplägget vilar på övertygelsen att det grundläggande för att praktiken ska kunna utvecklas är förmågan att kunna samla in information systematiskt och att sedan kunna analysera den.
– Lärare är bra på att planera och genomföra saker. Att stanna upp och ta reda på vad det ledde till är svårare och tar tid, säger Karin Rönnerman.
Gehöret och intresset för aktionsforskningshjälp ute på förskolor och skolor är mycket stort.
– Hittills har vi kunnat möta efterfrågan från kommunerna. Men mycket har också kanaliserats till den ettåriga kursen “Kvalitetsarbete genom aktionsforskning” där vi handleder grupper av lärare, säger Karin Rönnerman.
Konferensen på Novotel i Göteborg inleds torsdag 4 oktober med att Karin Rönnerman håller en inledande föreläsning om”Aktionsforskningens roll i dagens utveckling av förskola och skola”. Därefter talar konferensens keynote speaker, professor Eva-Lena Dahl, på temat “Praxisnära forskning: konflikter och möjligheter i ett FoU-perspektiv”.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karin Rönnerman, karin.ronnerman@ped.gu.se, tel: 031-7862174, 0703-130150
Pressmeddelandet sänt av Torsten Arpi, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 031-7862161, 0768-581187

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera