Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Ekonomistyrning vid företagsintegration – ingen lätt affär

Alla stora företag har sin kultur, sitt sätt att hantera ekonomistyrning och kontroll. Men vad händer när ett stort företag med starka traditioner blir uppköpt av ett annat stort företag med lika starka traditioner? Vems modell för ekonomistyrning får genomslag, och varför? Det har Peter Beusch, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, studerat.

En slutsats är att retorik och personliga kontakter har stor betydelse för vilken modell som får råda i den nya organisationen.

Under de senaste åren har flera stora svenska företag köpt utländska företag eller själva blivit uppköpta. Uppköpen för med sig komplicerade integrationsprocesser. Peter Beusch studerar i sin avhandling två sådana uppköp ur ett ekonomistyrningsperspektiv. Han har följt Fords köp av Volvo personvagnar och AB Volvos köp av den franska lastbilstillverkaren Renault. I båda dessa företagsintegrationer har två olika modeller för ekonomistyrning kolliderat. Dels en svensk modell som främst bygger på decentraliserad ekonomistyrning, dels en hårt centraliserad modell som är vanlig i länder som USA och Frankrike.

– Den svenska modellen är mer framåtblickande och bygger mer på värden och idéer än den som dominerar i till exempel USA, säger Peter Beusch. I den amerikanska modellen, som har sina rötter i vad vi kallar scientific management, fokuserar man mycket mer på kontroll och på hårda siffror, än man gör i många svenska företag.

Peter Beusch har intervjuat nyckelpersoner på företagen och visar att det företag som är bäst på att argumentera för sin styrmodell och som satsar mest på att driva igenom sin modell också blir det som får bibehålla sin ekonomistyrningsmodell – oavsett vilken modell som är mest effektiv.

– Om ett företag vill få genomslag för sin modell för ekonomistyrning så gäller det att satsa på retoriken och på ambassadörer som kan föra ut modellen i organisationen, säger Peter Beusch, och fortsätter:

– Det går absolut inte att luta sig tillbaka och tro att det löser sig självt. I ett första steg handlar det främst om att utveckla den retoriska styrkan i den egna modellen, att lära sig att beskriva dess styrka för att kunna övertyga andra. I ett andra steg handlar det om att bygga kontakter och skapa förtroende mellan företagen. Det räcker inte med papper och beslut. Det som verkligen räknas är personliga kontakter och tid.

Avhandlingen presenterades den 5 oktober 2007

Avhandlingens titel: Contradicting Management Control Ideologies – A study of Integration Processes Following Cross-border Acquisitions of Large Multinationals

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Peter Beusch: 031-786 12 80; 0768-93 72 12
peter.beusch@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera