Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Den poetiska kraften i Heinrich Bölls Irländsk dagbok

Irländsk dagbok (/Irisches Tagebuch/:1957) är ett av nobelpristagaren Heinrich Bölls mest lästa verk. Dess popularitet återfinns dock inte inom litteraturkritiken och forskningen. Verket tillskrivs visserligen en “poetisk kraft”, men hittills har ingen utforskat vad denna kan tänkas bestå i, utan boken betecknas som “bara en reseberättelse”.Thorsten Päplow har därför valt att undersöka vad denna poetiska kraft skulle kunna vara för att möjliggöra nya perspektiv på Irländsk dagbok.

Genom att undersöka textens poetiska kraft träder nämligen en helt annan bild av Irländsk dagbok fram: en komplex text som sammanvävts av olika skikt, där textens betydelser hela tiden mångfaldigas.

Bölls behandling av tematiska aspekter såsom frågan om skuld och ansvar efter andra världskriget, vilken inverkan utvandringen har haft på det irländska samhället fram till 1950-talet samt sättet han framställer katolska kyrkan på, visar tydligt att Irländsk dagbok är något mer än “bara en reseberättelse”. Irländsk dagbok rapporterar inte om utvandringen utan konkretiserar den på ett berättande sätt. Genom att fokusera på individer undviker Böll intetsägande abstraktioner och bryter med sin berättande stil mot traditionen inom genren, som säger att reseberättelser skall vara rapporterande och informativa.

Böll använder sig därutöver av flera typer av intertextualitet, inte endast sådan som traditionellt förknippas med reselitteratur. Genom hänvisningar till andra litterära texter av bl.a. Goethe, Joyce, Yeats, Heine, Gontjarov och Faulkner, skapar Böll en litterär resa. Det faktum att han dessutom använder sig av artiklar ur irländska dags- och kvällstidningar, tidskrifter och till och med turistbroschyrer gör Irländsk dagbok till något mer än “bara en reseberättelse”, den blir till en resa med och genom text.

Avhandlingens titel: “Faltenwürfe in Heinrich Bölls “Irisches Tagebuch”. Untersuchungen zu intertextuellen, poetologischen, stilistischen und thematischen Aspekten als Momente einer textimmanenten Strategie der Bedeutungsvervielfältigung”.

Kontaktinformation
För närmare upplysningar kontakta Thorsten Päplow: 031-786 46 65,
thorsten.paplow@tyska.gu.se.

Petra Platen, Humanistiska fakulteten 031-786 48 65
petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera