Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

De nordiska välfärdsstaterna och folkhälsan, inbjudan till Framtidsfokus 18 oktober

Hur har den välfärdspolitik som bedrivits under många decennier bidragit till den relativt gynnsamma position som Norden har idag? Går det att peka på några specifika politiska insatser eller några särskilda egenskaper hos de Nordiska välfärdsstaterna som bidragit till folkhälsoutvecklingen? Kan de erfarenheter som gjorts i Norden överföras till andra länder? Vilka erfarenheter är viktiga för det framtida folkhälsoarbetet?

Inbjudan till Framtidsfokus:
The Nordic Experience – Welfare States and Public Health, NEWS
De nordiska välfärdsstaterna och folkhälsan

Hur har den välfärdspolitik som bedrivits under många decennier bidragit till den relativt gynnsamma position som Norden har idag? Går det att peka på några specifika politiska insatser eller några särskilda egenskaper hos de Nordiska välfärdsstaterna som bidragit till folkhälsoutvecklingen? Kan de erfarenheter som gjorts i Norden överföras till andra länder? Vilka erfarenheter är viktiga för det framtida folkhälsoarbetet?

NEWS är ett projekt som initierats av forskare på CHESS i samarbete med WHO:s Commission on Social Determinants of Health, CSDH, under ledning av Sir Michael Marmot. Vid seminariet presenteras resultaten från slutrapporten till kommissionen. Arbetet är baserat på ny forskning och kunskapssammanställningar. Rapporten anlägger ett institutionellt, historiskt och jämförande perspektiv för att förstå folkhälsoutvecklingen.

Ur programmet:
Inledningsanförande
Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister

Presentation av NEWS-projektet
Olle Lundberg, professor, CHESS
Monica Åberg Yngwe, Med Dr, CHESS
Maria Kölegård Stjärne, Med Dr, CHESS
Johan Fritzell, professor, CHESS & Institutet för Framtidsstudier

Nordiska erfarenheter i globalt perspektiv
Denny Vågerö, professor, CHESS & kommissionär i CSDH

Kommentarer från inbjudna gäster

Moderator:
Joakim Palme, VD, Institutet för framtidsstudier

Tid: Torsdag 18 oktober 2007, kl. 14.00-16.30
Plats: Studio 3 i Kulturhuset, Stockholm
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se eller fax 08-24 50 14.
senast Fredag 12 oktober. Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se
Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera