Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Bättre kontroll av kemikalier i produkter

Det finns idag lagstiftning och bra kontroll på kemikalier som produceras i eller importeras till Sverige. Men de kemikalier som finns i produkter som t.ex. byggmaterial, textilier och leksaker vet vi väldigt lite om. Nu har Naturvårdsverket beviljat miljökemister vid Umeå universitet närmare fyra miljoner kronor för att titta närmare på detta.

– Det är svårt att få en överblick över vilka miljö- och hälsokonsekvenser kemikalier i produkter för med sig. Ett uppmärksammat exempel på detta är de kinesiska leksaker där målarfärgen innehöll bly, vilket självklart kan utgöra en stor risk för små barn som stoppar leksaker i munnen, säger Patrik Andersson, Kemiska institutionen, som tillsammans med Peter Haglund beviljats medel från Naturvårdsverket.
Det finns även en stor okunskap om hur kemikalier läcker från produkter, något som dessutom skiljer sig åt mellan olika produkter, flamskyddsmedel i textilier och datorer beter sig t.ex. på helt olika sätt.

Umeåkemisterna har fått i uppgift att välja ut upp till tio olika kemikalier som har olika kemiska egenskaper och som används på olika sätt i produkter. Till sin hjälp har de en databas bestående av över 60 000 kemikalier. De kommer att studera vad som händer med de utvalda kemikalierna när de släpps ut i miljön, bl.a. kommer reningsverk att undersökas. För att lära sig mer om problemet med kemikalier i produkter kommer forskarna även att göra modeller för att studera möjliga utsläpp från produkter och hur de sprids lokalt men även inom en större region.

Totalt omfattar projektet 16 miljoner kronor och kommer att pågå under minst tre år med en möjlig förlängning på två år. Det leds av IVL Svenska Miljöintitutet i Göteborg och förutom miljökemister i Umeå och Stockholm ingår även riskanalytiker från IVL och KTH, miljösystemanalytiker från Chalmers, samt psykolog och toxikolog från KTH. I referensgruppen för projektet ingår representanter från bl.a. byggindustrin, IKEA, Volvo och Naturskyddsföreningen. Projektet är en del i riksdagens miljömål för att nå en giftfri miljö.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Patrik Andersson, Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 52 66, 070-3039856
E-post: patrik.andersson@chem.umu.se

Peter Haglund, Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 66 67
E-post: peter.haglund@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera