Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2007

Kommunpolitiker sneglar gärna på grannkommunerna

Sneglar kommunpolitiker på grannkommunerna när de beslutar skattesatser och socialbidragsnivåer för att locka väljare eller “rätt” inflyttare till sin kommun? Karin Edmarks avhandling i nationalekonomi ger stöd för att så är fallet. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 24 september.

Karin Edmark har undersökt kommunernas skattenivåer 1993-2006, samt socialbidragen 1990-1994. Resultaten tyder på att kommunpolitiker tar strategiska hänsyn till grannkommunernas politik när de beslutar om skattesatser och socialbidragsnivåer. Bland annat tycks kommuner anpassa skattesatsen för att locka skattebetalare till kommunen.

– För socialbidragen är det mer osäkert hur man ska tolka resultaten, men en tolkning är att man ser till att inte vara mer generös än grannkommunerna för att inte locka bidragstagare till kommunen. Stämmer detta kan det i förlängningen leda till att både kommunalskatten och bidragsnivåerna pressas nedåt, säger Karin Edmark.

Det finns flera möjliga orsaker till varför kommunpolitiker kan vilja ta hänsyn till grannkommunernas politik. En kan vara att man försöker påverka vilka som flyttar till kommunen. Det kan handla om att försöka locka till sig höginkomsttagare genom att ha lägre kommunalskatt än grannarna, eller att inte locka till sig socialbidragstagare genom att inte ha mer generösa bidragsnivåer än grannarna. En annan möjlig orsak kan vara att man tror att väljarna använder jämförelser mellan närliggande kommuners politik som en slags måttstock för politikernas förmåga att fatta bra beslut.

– Att härma grannarna kan i det fallet vara ett sätt att vinna röster i kommunalvalet, säger Karin Edmark.

Är då dessa strategiska jämförelser bra eller dåliga sett ut ett samhällsperspektiv? Enligt Karin Edmark beror det på vilka motiv som ligger bakom jämförelsen. Å ena sidan kan väljarnas möjlighet att jämföra de egna politikernas beslut med grannkommunernas politiker göra att kvaliteten på besluten blir bättre i alla kommuner. Men å andra sidan finns det en risk att kommunerna dumpar skatte- och socialbidragsnivåerna.

Kontaktinformation
För mer information: Karin Edmark, tel: 073-399 05 92, e-post: karin.edmark@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera