Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2007

Svårt att förbättra sjukvården

Det är ofta oklart om stora förändringsinitiativ, till exempel inom sjukvården, verkligen leder till en förbättring. Forskare vid Karolinska Institutet presenterar nu en ingående studie av ett stort kvalitetshöjande arbete inom svensk sjukvård.

Ett sjukhus som står inför utmaningar som växande vårdköer, åtstramad ekonomi och ett ständigt nytt medicinskt kunskapsläge måste genomföra förändringar i verksamheten. Annars kan det inte erbjuda bästa möjliga vård. Men tidigare forskning visar att många förändringsinitiativ misslyckas och att det ofta är svårt att utvärdera nyttan av de åtgärder som genomförs.

En vanlig strategi för att öka förmågan till organisatorisk förändring är så kallat Systematiskt Förbättringsarbete (SF). Åren 1997 – 2001 infördes SF vid dåvarande Huddinge Universitetssjukhus och hundratals medarbetare i tvärprofessionella team försökte lösa olika vardagsproblem i vården. Forskaren Johan Thor har studerat hur införandet av SF fungerade och presenterar nu sina resultat i en avhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet.

Personalens största svårighet var att få tid till förbättringsarbetet, medan fördelarna inkluderade en ökad förmåga att se “helheten” och möjligheter till konkreta förbättringar för såväl patienter som medarbetare.

– Den viktigaste lärdomen är att förbättringsarbetet behöver anpassas till organisationens behov och förutsättningar. Det går inte att bara “installera” SF och luta sig tillbaka, utan ett lyckat förbättringsarbete kräver långsiktigt lärande och utveckling, säger Johan Thor.

Johan Thor, som själv är läkare, påpekar att det är viktigt med en vetenskaplig bas också för sjukvårdens styrning och utveckling. Forskningen finansierades delvis av Stockholm läns landsting.

– Vi är duktiga på att generera biomedicinsk kunskap vilket är essentiellt, men för att verkligen dra nytta av den kunskapen behöver vi också kunna genomföra förbättringar i sjukvården, säger Johan Thor.

Avhandling:
“Getting Going on Getting Better: How is Systematic Quality Improvement Established in a Healthcare Organization? Implications for Change Management Theory and Practice”
Disputation sker den 21 september 2007, klockan 13.00 i Andreas Vesalius-salen Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Campus Solna

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Johan Thor, specialistläkare, Master of Public Health
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum
Tel: 08-524 860 68
Mobil: 073-966 08 04
E-post: johan.thor@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera