Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2007

Miljörörelse i Amazonas i nytt ljus

Titti Schmidt har i sin avhandling i kulturantropologi studerat den brasilianska, religiösa miljörörelsen Santo Daime. Hon kommer fram till att den snabba spridning rörelsen fått under de senaste 20 åren inte endast kan förklaras i termer av “kamp”. Den roll den psykoaktiva drycken daime spelar för medlemmarnas handlingar och etiska ställningstaganden bör också uppmärksammas. Disputationen äger rum den 24 september.

Djupt inne i Amazonas regnskogar har medlemmarna för den brasilianska, religiösa miljörörelsen, Santo Daime, sitt huvudsäte. Från att ha varit en liten religiös rörelse i början av 1900-talet, startad av gummitappare och Amazonasbönder, har Santo Daime-rörelsen expanderat snabbt under de senaste tjugo åren. Idag finns rörelsen runt om i Brasilien, i flertalet europeiska länder, i USA och i Japan. Många går med på grund av den psykoaktiva drycken daime (mer känd som ayahuasca) som medlemmarna använder under sina religiösa ritualer.

– Enligt medlemmarna kan drycken bota en mängd olika sjukdomar, däribland dödliga sjukdomar som AIDS och cancer. Den anses även kunna förändra människor och göra dem mer miljömedvetna, säger Titti Schmidt.

Idag driver medlemmarna en mängd olika ekologiska och sociala projekt. På deras initiativ har det också bildats en stor nationalpark runt rörelsens huvudort, Céu do Mapiá.
I avhandlingen beskrivs och analyseras den snabba expansionen av Santo Daime-rörelsen utifrån antropologiskt teoribildning. I Latinamerika har framväxten av sociala och religiösa rörelser ofta förklarats ganska ensidigt i termer av “kamp”, något som Titti Schmidt menar tenderat att göra oss blinda för andra tolkningsmöjligheter.

För att förstå expansionen av Santo Daime-rörelsen måste man också ta daimedrycken, och det medlemmarna kopplar till drycken, på allvar. Endast då kan man börja greppa den specifika moraliska praktik som genereras av drycken och som hänger intimt samman med idéer om att människors tankar och känslor är andar i behov av förändring. Dessa idéer ligger sedan till grund för hur medlemmarna själva förklarar expansionen av rörelsen.

– Vi behöver ett alternativt sätt att se på handling, som tar hänsyn till att människor också styrs av handlingar som är icke-instrumentella och icke-målorienterade, säger hon.

Kontaktinformation
Mer information: Titti Schmidt, 073-951 35 67, e-post: Titti.Schmidt@antro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera