Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2007

Medel för forskning inom cellsignalering till Uppsalaforskare

Pontus Aspenström studerar hur celler kommunicerar med varandra och hur de förflyttar sig. Resultaten kan ge kunskap om hur dottertumörer bildas vid cancer. Nu har han tilldelats en forskartjänst från Vetenskapsrådet i molekylär cellbiologi.

Alla däggdjursceller innehåller ett filamentsystem. Filament är trådformiga proteiner som är viktiga för cellens rörelse. Aktin och myosin är två filament, kända för att samverka vid rörelse i muskelceller.

Pontus Aspenström vid Uppsala universitet har särskilt inriktat sin forskning på proteiner, Rho GTPaser, som är en del av signalsystemet mellan aktinfilament och receptorer i cellmembranet. Signalerna påverkar cellens funktion och struktur.

– Hela systemet är som en strömbrytare som slår på och av signalerna. Det är komplext, vi har visat att det finns många olika Rho GTPaser.

Vid cancer får celler ofta ett förändrat rörelsemönster jämfört med friska celler. Cellerna i invasiva tumörer har till exempel ökad förmåga att röra på sig och att bilda metastaser. Tumörceller kan ta sig fram genom cellager och vidare ut i blodbanan för att föröka sig i andra delar av kroppen.

– Cellrörelse är en del av metastaseringen och vi försöker förstå om och hur Rho GTPaserna förändras i tumörbildande celler.

Bakgrund
Idag forskar Pontus Aspenström vid Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala där han har varit sedan 1996. Han studerade biologlinjen vid Stockholms universitet och disputerade vid Uppsala universitet 1992. Därefter hade han en forskartjänst vid Stockholms universitet i fyra år. Drygt ett år av den tiden tillbringade han som postdoktor vid University College London.

En tjänst vid Vetenskapsrådet kan innehas under maximalt sex år, med omprövning efter tre år.

Kontaktinformation
Pontus Aspenström

Ludwiginstitutet för cancerforskning, Uppsala universitet

Tel: 018-16 04 00

E-post: Pontus.Aspenstrom@LICR.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera