Tema

KI-forskare får stöd till biostatistikstudier

Keith Humphreys utvecklar och tillämpar statistiska metoder för att hitta genetiska markörer som kan tyda på en ökad risk att få bröstcancer. Han tilldelas nu en forskartjänst från Vetenskapsrådet i biostatistik.

Keith Humphreys vid Karolinska Institutet forskar om statistiska metoder som används inom flera olika områden, bland annat ekonomi, psykologi och artificiell intelligens. De senaste åren har tyngdpunkten legat på biostatistik, särskilt genetisk statistik.

– Genetisk statistik är ett framträdande område inom biostatistiken. Många statistiker är involverade och det finns ett stort antal intressanta problem att utforska. Det är ett dynamiskt område som har utvecklats mycket snabbt de senaste åren, säger Keith Humphreys.

Biostatistik kräver ett nära samarbete mellan flera olika yrkesgrupper, bland annat matematiker, biologer, epidemiologer och genetiker. Forskningen i Keith Humphreys grupp går ut på att hitta genetiska markörer som kan associeras med bröstcancer. Markörerna skulle sedan kunna användas för att förutsäga risken att drabbas av cancer eller för att på förhand avgöra hur allvarligt sjukdomen kommer att drabba. Vissa markörer skulle också kunna bli en del av diagnostiseringen.

– Nästa steg blir att ta reda på hur markörerna ska användas. Vi hoppas också kunna utforska hur genetik och miljö samspelar vid bröstcancer, men det är oerhört mycket arbete kvar att göra där.

Bakgrund
Keith Humphreys kommer från England och lade fram sin avhandling vid University of Southampton. Mellan 1996 och 2000 gjorde han postdok vid Stockholms universitet och vid universitetet i Glasgow. Eftersom han trivdes bra i Sverige har han sedan återvänt för att forska här.

En tjänst vid Vetenskapsrådet kan innehas under maximalt sex år, med omprövning efter tre år.

Kontaktinformation
Keith Humphreys
Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet
Tel: 08 – 524 86887
E-post: Keith.Humphreys@ki.se

KI-forskare får stöd till biostatistikstudier

 lästid ~ 1 min