Artikel från Uppsala universitet
20 september 2007

Föreningsliv en väg till inflytande för invandrade

Att vara aktiv i en förening kan vara en väg till politiskt engagemang och ökat inflytande för personer som invandrat till Sverige. Det visar Gunnar Myrberg i sin avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 28 september.

Hur påverkar föreningsdeltagande det politiska engagemanget bland personer med och utan utländsk bakgrund i Sverige? Kan medlemskap och aktivitet i föreningar av olika slag förbättra inflytandet för grupper som annars skulle ha svårt att göra sig hörda i politiken? Eller bidrar ett väl utvecklat föreningsliv, av det slag som vi finner i det svenska samhället, snarare till att ytterligare stänga ute personer med utländsk bakgrund? I sin avhandling kartlägger statsvetaren Gunnar Myrberg ingående hur föreningsdeltagande påverkar invandrade och infödda svenskars politiska engagemang och inflytande.

Med hjälp av aktuella intervjuundersökningar visar han att personer som har invandrat från de nordiska länderna och andra västländer deltar i föreningar i samma utsträckning som infödda svenskar, medan personer från andra delar av världen genomgående är mindre delaktiga. Skillnaderna avspeglar därmed ett slags graderat invandrarskap som också tar sig uttryck i vilka grupper som både infödda och invandrade svenskar inkluderar i det till synes neutrala ordet “invandrare”, samt i olika gruppers erfarenheter av etnisk diskriminering.

Gunnar Myrbergs avhandling klargör hur föreningsdeltagande kan utgöra en form av politiskt engagemang och hur medverkan i föreningar kan främja tilltron till den egna förmågan att delta i det politiska livet.

– Ett rikt föreningsliv som förmår locka till sig invandrade svenskar kan vara en väg att göra den svenska demokratins medlemmar och medborgare mer politiskt jämlika, säger Gunnar Myrberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Gunnar Myrberg, tel: 018-471 61 26, 073-0358 378, eller e-post: Gunnar.Myrberg@statsvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera