Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2007

Ledare, administratör eller manager – vad gör en chef?

Trots en flod av management- och ledarskapslitteratur finns väldigt lite skrivet om chefers vardagsarbete i konkreta sammanhang. Genom att under ett år filma ledningsgruppsmöten och projektledningsmöten i ett svenskt högteknologiskt industriföretag fick Gary Kokk på Handelshögskolan i Göteborg en unik inblick i en grupp chefers arbete.

I en ny avhandling visar han att både systemförvaltande administration och ett intuitivt, erfarenhetsbaserat management av komplexa situationer behöver värderas upp, i förhållande till det så omskrivna ledarskapet.

Åren 2002 och 2003 beskrivs av Volvo Aeros vice vd som en av de svåraste perioderna i företagets historia. Händelserna den 11 september 2001 i kombination med en accelererande branschomvandling påverkade i hög grad företagets situation. Vardagen i företagets tyngsta affärsområde (där studien genomfördes) präglades av lågkonjunktur, personalnedskärningar, kostnadsjakt och fokus på kassaflöde, men också av satsningar på ny teknik och ambitionen att förbättra den strategiska positionen inför nästa konjunkturuppgång.

I sin avhandling “Managing in Aerospace: Inquiries into Executive Work Practice” beskriver Gary Kokk chefernas arbetspraktik men också hur medlemmarna i ledningsgruppen själva resonerar kring sitt arbete, och hur de ser på det som sker i och utanför företaget. Avhandlingen visar att en stor del av chefernas tid och energi upptas av ett administrativt “processarbete” som bygger på ett rationellt (?) ingenjörstänkande. Den visar också att erfarenhetsbaserad känsla och kvalificerade gissningar är viktiga delar när gruppen i en kontinuerlig lärandeprocess, och i nära samarbete med andra organisationsmedlemmar, bildar sig en uppfattning om framtiden. Det är via uppfattningen om framtiden som situationen i nuet förstås. Vägen framåt identifieras, skapas och beslutas om i ett stegvis förlopp av “trial and error”. I det jobbet är gruppmedlemmarna managers snarare än ledare eller administratörer, och medarbetare snarare än chefer.

– I såväl forskningslitteraturen som i “flygplatslitteraturen” om management och ledarskap värdesätts karismatiskt, visionärt, lagorienterat och inte minst så kallat transformativt ledarskap högt. Begreppet management däremot har fått en dålig klang och jämställs ofta med stelbent regelföljande och styrning genom kontroll. Det är dags att nyansera bilden och uppvärdera betydelsen av kompetent management som framgångsfaktor i industrin, kommenterar Gary Kokk.

Avhandlingen presenterades den 14 september 2007
Författare: Ekonomie doktor Gary Kokk
Avhandlingens titel: “Managing in Aerospace: Inquiries into Executive Work Practice”

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Gary Kokk på telefon 031-7861983, mobil 0730-247938, eller e-post gary.kokk@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera