Tema

Biosensor hittar skadligt protein

En ny typ av biosensor, utvecklad av forskare vid Linköpings universitet, kan bidra till en tidigare diagnos av allvarliga neurologiska sjukdomar.

Proteinernas funktion i kroppen beror på deras tredimensionella struktur. Vid sjukdomar som Alzheimers, ALS och Parkinsons förekommer felveckade proteiner i form av långa trådar, amyloidfibrer, som klumpat ihop sig i plack.

Biosensorn bygger på en kedja av kolatomer med en speciell struktur, en så kallad konjugerad polymer, med intressanta optiska och elektroniska egenskaper. När den interagerar med en amyloidfiber skiftar den färg.

– Vi upptäckte den här egenskapen när vi blandade polymeren PTAA med en sjuklig form av insulin. Plötsligt ändrade den färg från gult till rött, säger Anna Herland, teknisk biolog som nu lägger fram resultaten i sin doktorsavhandling.

Färgförändringen syns med blotta ögat men detekteras säkrast med spektroskopi.

Metoden har testats på vävnadsprov från hjärna, muskel, bukspottkörtel, bukfett och njure. I samtliga fall har forskarna lyckats få polymeren att färga in plack så att de blir synliga i mikroskop.

– Om vi med den här känsliga metoden kan hitta spår av felveckade proteiner även i t ex ryggmärgsvätska så kan det vara möjligt att diagnostisera sjukdomar som Alzheimers i ett tidigt skede, säger Anna Herland.

Ett annat användningsområde är kvalitetssäkring i läkemedelsindustrin. Även vid tillverkning av insulin och andra proteinbaserade substanser bildas proteinfibrer vilket gör dem odugliga som läkemedel.


Avhandlingen Conjugated polymers, amyloid detection and assembly of biomolecular nanowires lades fram vid disputation 14 september.

Kontaktinformation
Anna Herland, Biomolekylär och organisk elektronik, 013-282702, anher@ifm.liu.se

Biosensor hittar skadligt protein

 lästid ~ 1 min