Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2007

Svenskhet styrt av utseende, men inte enbart

Det är framför allt utseendet som bestämmer vem som betraktas som eller känner sig som "svensk", men det varierar också beroende på sammanhang. I sin avhandling har sociologen Catrin Lundström undersökt svenskheten i förhållande till etnicitet, klass och kön. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 28 september.

Vem får egentligen vara svensk? Och vad betyder svenskhet för dem som inte känner sig inkluderade? Catrin Lundström diskuterar i sin avhandling dessa frågor utifrån intervjuer med närmare trettio gymnasietjejer med bakgrund i Latinamerika boende i Stockholmsområdet. De flesta av dem är födda och/eller uppvuxna i Sverige, några är adopterade och ytterligare andra har flyttat till Sverige senare i livet.

Det är framför allt utseendet som sätter gränser för den svenska identiteten, enligt de unga kvinnorna i studien. Detta framträder särskilt tydligt bland de adopterade som identifierar sig som svenskar men ändå får frågor om var de kommer ifrån.

– Föreställningar om svenskhet och vithet är nära förbundna, men det handlar också om klasstillhörighet och bostadsområde, säger Catrin Lundström.

Genom att relatera svenskhet till kön, klass och sexualitet ger hon en inblick i hur den svenska positionen kan vara utestängande, men också föränderlig och beroende av sammanhang. På så vis kan vi förstå varför det är möjligt att känna sig svensk i Bolivia, men boliviansk i Sverige, eller varför det ses som svenskt att ha sex före äktenskapet.

Hon visar också hur det icke-svenska kan uppfattas som både något farligt och attraktivt. Medan vissa av informanterna upplevde att “svenskar” är rädda för dem, tycker andra att de ofta får representera något exotiskt. Denna erfarenhet kopplades bland annat till den svenska turismen i Latinamerika och till den nordamerikanska vågen av Latin music, med artister som Jennifer Lopez och Shakira, och dess tilltagande popularitet i Sverige.

Avhandlingen “Svenska Latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi” kan beställas från Makadam förlag.

Kontaktinformation
Catrin Lundström nås på 018-471 76 81, 073-650 45 91, eller e-post: catrin.lundstrom@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera