Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2007

Kronisk smärta leder till trasig självbild

Kronisk smärta i rörelseorganen är en oundviklig del i många människors tillvaro. Smärtan påverkar flera mentala processer och begränsar ett aktivt deltagande i arbetsliv och sociala aktiviteter. När smärtan utmanar självbilden leder det inte sällan till en identitetskris. Det visar en ny doktorsavhandling av Hillevi Busch vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

– För den vars identitet förknippas med fysisk och/eller psykisk styrka kan den långvariga smärtan utlösa starka känslomässiga reaktioner. Man känner sig hjälplös och svag när man får svårt att utföra enkla vardagliga uppgifter, säger Hillevi Busch.

Hennes avhandling visar att många har svårt att acceptera smärtan och genom att förneka den kan man i vissa fall upprätthålla sin identitet. Personer som förnekar smärta har ofta svårt att tolka sina kroppsliga symptom och de konfronterar därför smärtan på ett ganska brutalt sätt. Det kan till exempel handla om en hård fysisk träning trots att det leder till påtagliga besvär efteråt.

Avhandlingen visar även att tilltron till den egna förmågan kan vara avgörande för om man återgår i arbete efter en långtidssjukskrivning. Personer som upplever att de kan påverka sin situation och som tror att de kommer att återhämta sig från sina smärtbesvär har en betydligt bättre prognos än de med en mer pessimistisk hållning.

– Få människor mår bra av att vara sjukskrivna länge. Förlorar man jobbet riskerar man många gånger att mista sociala relationer och självkänsla. Och även ekonomin blir ju drabbad, säger Hillevi Busch.

För att minska sjukskrivningsantalet räcker det inte att bara sätta ett tak för hur länge man får vara sjukskriven, anser Hillevi Busch. Att få en kronisk sjukdom kan upplevas som ett hårt slag av en person medan det knappt bekommer en annan.

– Även arbetslivet måste anpassas efter människors varierande hälsotillstånd och kunna erbjuda mer flexibla arbetsuppgifter. Då skulle människor i större utsträckning kunna förbli yrkesverksamma även då man drabbas av en kronisk sjukdom, säger hon.

Hillevi Busch disputerade den 14 september 2007 på sin doktorsavhandling med titeln “When pain remains: Appraisals and adaptation”. Opponent var professor Steven Linton, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Hillevi Busch, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, mobil 073-693 77 06. Arbete: 08-16 14 91. E-post: hbh@psychology.su.se

För bild kontakta universitetets presstjänst:
Tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera