Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2007

Tvärvetenskaplig systemforskning bäddar för bättre policyarbete

I en artikel som publiceras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Science har sex tvärvetenskapliga studier av interagerande samhällen och ekosystem jämförts och analyserats. Slutsatsen är att viktig kunskap som är nödvändig för ett lyckat policyarbete bara kan fås via tvärvetenskapliga studier av dessa såkallade social-ekologiska system.

– Tyvärr är det på många håll runt om i världen, bland annat i USA, fortfarande nästan omöjligt att få finansiering för tvärvetenskaplig forskning kring kopplade social-ekologiska system. Mistras satsning på att bygga ett nytt center för denna typ av forskning, Stockholm Resilience Centre, är unik. Förhoppningsvis kan detta svenska initiativ bana väg för liknande satsningar på andra håll, säger Stephen Carpenter, forskare vid University of Wisconsin, och en av artikelförfattarna.

Det handlar om studier där forskare från olika discipliner samarbetar kring gemensamma frågeställningar istället för att på traditionellt sätt arbeta var för sig. Fokus ligger på interaktioner, processer och mekanismer som präglar samspelet mellan samhället och ekosystemen och som påverkar våra framtida utvecklingsmöjligheter.

Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre, är en av medförfattarna till artikeln.

– Utan god förståelse för hur människan och naturen både påverkar och är beroende av varandra är det omöjligt att sätta in rätt åtgärder inom förvaltning och policyarbete. Ett exempel, som vi lyfter i artikeln, är från Kristianstads Vattenrike där ett värdefullt våtmarksområde inhängnades till skydd mot betande kor, vilket visade sig vara ett misstag då våtmarken växte igen när korna försvann. Hade vi vetat hur viktiga betande djur är för våtmarkens fungerande hade området aldrig inhängnats, säger Carl Folke.

– Samma resonemang gäller för de stora globala utmaningar vi står inför. Ska vi lyckas att hantera klimatförändringen och den pågående urholkningen av våra ekossystem krävs mer kunskap från tvärvetenskaplig forskning kring social-ekologiska system. Vi måste inse att människan är en del av naturen och sluta agera som om vi vore skild från den. Det gäller även inom forskningen, avslutar Carl Folke.

För mer information och kontakt med Carl Folke, forskningschef, Stockholm Resilience Centre, kontakta:
Ellika Hermansson Török, kommunikationsansvarig, Stockholm Resilience Centre, mobil:08-674 77 44, ellika.hermansson.torok@stockholmresilience.su.se
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, mobil: 070-230 88 91

Mer om Stockholm Resilience Centre:
Stockholm Resilience Centre är ett nytt forskningscenter vid Stockholms universitet. Vid centret bedrivs tvärvetenskaplig forskning för styrning och förvaltning av social-ekologiska system. I fokus står resiliens – ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Stockholm Resilience Centre är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijer institutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

www.stockholmresilience.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera