Tema

Lättare att bedöma risken för hjärtinfarkt tack vare ny teknik

Diagnostiseringen av personer som man misstänker har haft eller löper risk att få en hjärtinfarkt kan bli både snabbare och effektivare, visar en ny avhandling vid Uppsala universitet. Med hjälp av ny teknik är det möjligt för patienten att få sin diagnos bara två timmar efter att han eller hon har kommit till sjukhuset med smärtor i bröstet. Kai Eggers försvarar sin avhandling den 14 september.

I samband med en hjärtinfarkt frisätts hjärtmuskelproteinet troponin, och för att avgöra om patienten har haft en infarkt mäter man idag på de flesta svenska sjukhus förekomsten av troponin med ett blodprov. Kai Eggers avhandling bygger på flera studier där forskarna bland annat har undersökt hur man med hjälp av ny datorteknik kan få ut mer information än tidigare ur dessa blodprover.

Genom upprepade mätningar och med hjälp av speciella datorprogram är det till exempel möjligt för läkarna att redan två timmar efter att patienten har anlänt till sjukhuset med bröstsmärtor kunna bedöma sannolikheten för att han eller hon har haft en hjärtinfarkt. Samtidigt kan man med stor säkerhet säga ifall smärtorna beror på att en större infarkt håller på att utvecklas. Detta innebär också att man snabbt kan slussa patienter vidare till lämplig sjukvård.

– Det här är extra angeläget för hjärtinfarktspatienter, som ofta behöver avancerad övervakning och snabbt insatt läkemedelsbehandling. Men det är även värdefullt för patienter som inte har en infarkt eftersom man då snabbare kan börja leta efter andra orsaker till deras bröstsmärtor, säger Kai Eggers.

Med nya och mycket känsliga metoder för mätning av troponin kan man också upptäcka ifall patienter som nyligen har haft en hjärtinfarkt är i riskzonen för att dö i förtid. I avhandlingen redovisar Kai Eggers en stor skandinavisk studie som visar att upp till en fjärdedel av alla undersökta patienter fortfarande hade förhöjda troponinvärden flera månader efter sjukhusvistelsen, och att de höga nivåerna innebär ökad risk för att dö i förtid.

– Liknande resultat har tidigare påvisats hos patienter med hjärtsvikt, men när det gäller hjärtinfarktspatienter är de här resultaten nya och unika. Genom att mäta troponinnivån och kombinera detta med andra blodprov som påvisar inflammation eller nedsatt hjärtfunktion kan man på ett bättre sätt än tidigare identifiera vilka av patienterna som tillhör riskgruppen, berättar Kai Eggers, men poängterar samtidigt att resultaten behöver bekräftas i framtida studier.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kai Eggers, 018-611 00 00 (arbete, växel) eller 018-513 616 (hem), e-post: kai.eggers@ucr.uu.se

Lättare att bedöma risken för hjärtinfarkt tack vare ny teknik

 lästid ~ 2 min
The feature is not activated