Tema

Svenska astma- och KOL-patienter följer inte läkarens ordination

Bara en tredjedel av de svenska astma- och KOL-patienterna hämtar ut sina receptbelagda mediciner så som läkaren har föreskrivit. Över hälften av patienterna hämtar ut för lite medicin medan var femte hämtar ut för mycket, visar en ny avhandling av Kristin Krigsman vid Uppsala universitet. Avhandlingen granskas den 21 september.

– Att inte följa ordinationen kan leda till att behandlingen misslyckas och patienten lider i onödan. Det kan också medföra onödiga kostnader i form av förlorad arbetsinkomst, vårdbesök, sjukhusvistelse och att dyr medicin används fel eller inte används alls, säger Kristin Krigsman vid institutionen för farmaci.

Hennes studie är den första som gjorts på nationell nivå av hur väl svenskarna följer ordinationen när det gäller att hämta ut mediciner. Av alla läkemedel för långtidsmedicinering hämtades 57 procent ut enligt läkarens föreskrifter, men när det gällde läkemedel mot astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) var siffrorna betydligt lägre.

Kristin Krigsman har också studerat patienter som tog mediciner både mot diabetes och mot antingen astma eller KOL, och jämförelsen visar att utköpsmönstren för de båda läkemedlen skiljde sig för samma patient. Patienterna följde läkarens föreskrifter noggrannare när det gällde diabetesmedicinen än de gjorde med astma- eller KOL-medicinen.

Som material till studien har Kristin Krigsman dels samlat in recept manuellt, dels använt sig av ett individbaserat receptregister i Jämtland.

– I fortsättningen kommer det nya nationella läkemedelsregistret i Sverige att ge stora möjligheter att undersöka uttaget av läkemedel och därmed också läkemedelsanvändningen ur ett folkhälsoperspektiv, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kristin Krigsman, 08-466 13 18, 070-221 21 59, e-post: kristin.krigsman@gmail.com

Svenska astma- och KOL-patienter följer inte läkarens ordination

 lästid ~ 1 min