Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2007

Medicinska 3D-bilder kan tolkas fel

Med tredimensionell visualisering kan en läkare detaljgranska patientens inre, som stöd för diagnos eller planering av operation. Men det finns en osäkerhet i bilderna, vilket för en orutinerad läkare kan få dramatiska konsekvenser.

I sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet lanserar Claes Lundström en teknisk lösning för att enkelt och tillförlitligt utforska osäkerheten i bilden, så att alla medicinskt relevanta alternativ kan tas med i bedömningen.

Den teknik som idag används för att ta fram medicinska 3D-bilder kallas Direct volume rendering (direkt volymåtergivning, DVR). Den medger att objekt på olika djup kan betraktas samtidigt, utan att skymma varandra. Betraktaren kan vrida och vända på bilden och även mäta i den, exempelvis tjockleken på ett kärl.

Det enklaste sättet att arbeta med DVR är att använda programmets förinställning, som på grund av individuella skillnader hos patienterna inte alltid ger den rätta avbildningen. Detta kan leda till felaktiga diagnoser och onödiga ingrepp. Ett exempel är en patient som opererades för en kärlförträngning som syntes på 3D-bilden men som inte fanns i verkligheten. En ännu allvarligare situation är preoperativ bedömning av pulsåderbråck. Om kärlets tjocklek missbedöms kan en felaktig stent sättas in, med risk för patientens liv.

Ett vanligt sätt att försöka lösa problemet är att manuellt justera inställningarna i programmet (ungefär som när man ändrar kontrast och ljusstyrka på teven). Men detta är tidsödande och i vissa fall otillförlitligt.

I avhandlingen föreslås en lösning med flera alternativa avbildningar, baserade på sannolikhetskalkyl, vilket ger läkaren ett objektivt underlag för bedömning. Ett “förstoringsglas” gör att betraktaren kan fokusera på ett mindre område i bilden.


Claes Lundström disputerar 14 september 2007 kl 13.15 i Berzeliussalen, Campus US. Han är även anställd som forskningschef vid Sectra AB.

Avhandlingen Efficient medical volume visualization – an approach based on domain knowledge är publicerad i Linköping University Electronic Press.

Kontaktinformation
Claes Lundström 0706-055016, clalu@cmiv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera