Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2007

Riksdagsmän till Chalmers för att diskutera miljöfaran vid kusterna

Den 12 september hålls en workshop med forskare och socialdemokratiska riksdagsledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet om de vrak som ligger som tickande miljöbomber utefter kusten.

Omkring 700 gamla fartygsvrak längs Sveriges kuster läcker olja och kemikalier. Nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av Preem och StenaBulk inlett en förstudie för att ta reda på hur en vraksanering skulle kunna gå till. Utredningen, som utförs av Chalmers, ska ta fram möjliga saneringsmetoder och kostnader för att tömma vraken på olja. Forskarna ska även ta fram kostnaderna för ett eventuellt större oljespill och uppmärksamma myndigheterna på de konsekvenser ett större läckage olja får för vårt samhälle.

Ett exempel är vraket efter S/S Skytteren som sjönk under andra världskriget. Det ligger på 74 meters djup utanför Lysekil.

Professor Greg Morrisson, Avdelningen vatten miljö teknik vid Chalmers:
– Det finns många vrak utefter den svenska kusten som korroderat så mycket att de nu börjat läcka bunkerolja. Ett exempel vi på Chalmers har studerat är Skytteren. Vraket som troligtvis har 6000 kubikmeter olja i lasten läcker ut 1000 liter per dygn.

Att åtgärda vraken kommer att kosta enormt mycket pengar och man behöver agera i tid och på ett genomtänkt sätt.
– Chalmers och Göteborgs universitet har tillsammans stark forskningskompetens inom området. Ett förslag är att bilda ett nationellt kompetenscentrum för vraksanering i Göteborg, säger Greg Morrison.

Tid och plats: 12 september kl 09.00 – 12.00, Sven Hultins gata 8, Chalmers campus Johanneberg, seminarierum 2003 och 2004.

Program

Inledning, samordning av marin och miljöforskning i Göteborg
Karin Markides, Chalmers rektor, Helen Bergsten, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Vraksaneringsprojektet
Ida-Maja Hassellöv Karle, Chalmers Industriteknik, CIT.

Marin forskning i Göteborg
Olle Rutgersson, prefekt vid Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.
Anders Marby, internationell koordinator för Alliance for Global Sustainability, AGS.
Marina forskningsinstitutet i Göteborg; Professor David Turner, Göteborgs universitet.

Globala intitiativ
AGS Food and Water program; Professor Greg Morrison

På mötet deltar, Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, forskare från Chalmers och Göteborgs universitet, politiker och representanter från Stena, Preem och länsstyrelsen.

Kontaktinformation
Mer information:
Professor Greg Morrison, tel 031 772 1937
E-post: Greg.Morrison@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera