7 september 2007

Polarforskningsexpedition i Arktis outforskade områden har fått unika data

Polarforskningsexpeditionen LOMROG (Lomonosov Ridge off Greenland) har samlat in forskningsdata från områden i Arktis där inga ytgående fartyg tidigare varit. Vetenskapliga undersökningar inom maringeologi, geofysik, oceanografi och marinkemi har framgångsrikt kunnat genomföras från den svenska isbrytaren Oden. Den ryska isbrytaren 50 let Pobedy har hittills bistått med ovärderlig assistans i den svåra isen.

-Forskningen under LOMROG har varit framgångsrik, särskilt om man ser till det besvärliga isläget i området som vi nu har lämnat bakom oss, konstaterar Anders Karlqvist, expeditionsledare och chef för Polarforskningssekretariatet. Under min mångåriga arktiska erfarenhet har jag aldrig upplevt en värre is att forcera. Utan hjälp av den starkaste isbrytaren i världen, det nybyggda ryska fartyget “50 let Pobedy”, som hittills har brutit isen framför Oden, hade det inte gått att genomföra vare sig forskningen eller expeditionen till området kring Lomonosovryggen över huvud taget. Nu har halva expeditionstiden gått, och isbrytaren Oden opererar nu själv i isen kring Morris Jesup-platån, sedan “50 let Pobedy” i fredags påbörjat sin återfärd mot hemmahamnen Murmansk, fortsätter Anders Karlqvist.

Morris Jessup-platån är en undervattensrygg i Arktiska oceanen norr om östra Grönland. Det är ett område av stort intresse för den internationella Arktisforskningen eftersom det finns ytterst sparsamt med data härifrån. Under LOMROG har man här samlat in information om havsbottens utseende och uppbyggnad, samt tagit prover på sediment, vatten och is. Snart fortsätter Oden och LOMROG österut mot Svalbard för en räcka med vattenprovtagningar om hur vattenmassorna i Arktis rör sig och förändras, en viktig faktor för det globala klimatet. Samma undersökningar gjordes under expeditionen Arctic Ocean 1991, även den med Oden, och man gör nu om dem för att spåra och förklara förändringar som kan ha uppstått i oceancirkulationen sedan dess.

Forskarna från det danska kontinentalsockelprojektet har, under den tidigare delen av expedition runt Lomonosovryggen, genomfört undersökningar med seismikutrustning hängande efter Oden genom isen. Totalt fick man in ca 150 km data, från områden där det tidigare helt saknades seismisk data och kunskap om tjocklek och struktur på sedimentlagren på havsbotten. Dessa undersökningar kompletteras med gravimetriska och batymetriska undersökningar från fartyget och från stationer på isen, som ger besked om avvikelser i jordens dragningskraft och vattendjup.

-Vi har framgångsrikt fått möjlighet att testa vår nyutvecklade seismikutrustning under mycket svåra isförhållanden och vi har byggt upp en god grund för fortsatt arbete i Arktiska oceanen. Dessutom har vi haft mycket nytta av det smidiga samarbetet med våra svenska kollegor och med den ryska isbrytaren, säger Christian Marcussen från GEUS, dansk projektledare ombord. I kombination med den övriga forskningen som utförs får vi här helt nya pusselbitar från denna otillgängliga del av Arktis för att bättre kunna förstå den tektoniska utvecklingen i området.

-De högupplösta bilder av havsbotten och dess underliggande sedimentlager som Odens nyinstallerade multibeam-ekolod ger oss, i kombination med sedimentkärnor, visar precis vad forskarna letade efter, berättar Martin Jakobsson, Stockholms universitet. Resultaten bekräftar vår hypotes att det under de tidigare istiderna har funnits enorma shelfisar i Arktis likt de vi idag har i Antarktis, vilket betyder att vi kan komma att få ompröva en del av vår tidigare kunskap om det senaste glacialmaximat då Arktiska oceanen var istäckt.

Polarforskningsexpeditionen LOMROG startade 12 augusti i Tromsö och kommer att avslutas 17 september när Oden anlöper Longyearbyen på Svalbard.

Läs även om LOMROG på www.polar.se/expeditioner/swedarctic2007/index.html Där finns även rapporter och bilder från expeditionen.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av Eva Grönlund, informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet, telefon 08-673 97 30, mobiltelefon 070-344 92 51, e-post eva.gronlund@polar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera